bioenergi

 • Mångmiljonsatsningar på biokol i Västerbotten

  Etiketter: Bioenergi
  Västerbotten är en vinnare när det gäller bidrag till biokolsproduktion. Regeringens klimatsatsning Klimatklivet har beviljat stöd till tolv biokolsanläggningar runtom i landet, och två av de största finns i Västerbotten. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • ​Orimliga slutsatser om biodrivmedel på DN Debatt

  Etiketter: Bioenergi
  – De slutsatser som förs fram av två debattörer på DN Debatt idag om biodrivmedel är helt orimliga. Om man skulle följa deras råd måste all åker skogsplanteras, och jordbruk betraktas som en klimatskadlig verksamhet. Svebios inställning är den motsatta: odlingsmarker ska användas för att ersätta fossila bränslen och bioenergi är en central del av lösningen på klimatfrågan. Låt jordbruket aktivt delta i klimatarbetet! Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. / Svebio
  Läs mer
 • Ja, jag vill leva, men när jag dör vill jag bli fjärrvärme i Norden

  Etiketter: Bioenergi
  Medan jag pyntade i min trädgård med gravsten och skelett inför Halloween kunde jag inte låta bli att tänka på min egen död. Jag har alltid trott att en kistbegravning är det enda alternativet men blotta tanken på att ligga där i den trånga kistan ger mig ångest. / Bioenergi
  Läs mer
 • Trädbränsle och torvpriser för tredje kvartalet 2018

  Etiketter: Bioenergi
  Priserna på förädlade bränslen sjönk under kvartalet medan övriga sortiment ökade i pris. Det visar statistik om trädbränsle- och torvpriser för det tredje kvartalet 2018. Vi visar också statistik på hur priserna har sett ut under en längre period./ Energimyndigheten
  Läs mer
 • Sveriges regioner visar framfötterna också i Bryssel

  Etiketter: Bioenergi
  Genom att samla sig till en gemensam röst sprids nu kunskap och erfarenhet om hur bioekonomisektorn i Sveriges regioner kan bli ännu starkare. Både nationellt och i Europa. För att öka effektiviteten och utvecklingstakten för ett fossilfritt Sverige samarbetar tolv regioner inom projektet Bioekonomi – regioner i samverkan. Nu får vi kvitto på att vårt arbete är intressant. / BioFuel Region
  Läs mer
 • ”Flytande skog” kan vara framtidens flygbränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Svartlut är en restprodukt från pappersmassaframställning. Om tre år kan det vara flygjetbränsle. – Det är flytande skog, säger Fredrik Granberg, projektledare vid LTU. / Svt Norrbotten
  Läs mer
 • Forskare vill testflyga svenskt biobränsle 2021

  Etiketter: Bioenergi
  Luleå tekniska universitet har beviljats finansiering av Energimyndigheten till en förberedande studie, för att förhoppningsvis inom ett par år producera och testa flygjetbränsle baserat på svenska skogsrester – och testflyga bränslet med kommersiellt flyg i Sverige. Förstudien ska underlätta och riskminimera en första kommersiell anläggning för tillverkning av flygbiobränsle baserat på skogsrester i Sverige. / Bioenergi
  Läs mer
 • Veg Tech AB investerar i egen tillverkning av biokol

  Etiketter: Bioenergi
  Veg Tech bygger en egen anläggning för framställning av biokol i småländska Vislanda. Biokol används främst som jordförbättringsmedel. och ger en mängd miljömässiga fördelar såsom t.ex ökad koldioxidinlagring, egenskaper som är mycket viktiga inte minst när man skapar grönska för urbana miljöer. Biokol framställs genom att organiskt material förbränns, i detta fall pellets av spån från sågverk och hyvleri, under syrefattiga förhållanden. / Veg Tech
  Läs mer
 • Biofuel Analyzer får ny efterfrågad funktionalitet för att upptäcka främmande föremål i biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Användningen av biobränsle för att producera elektricitet, och värma våra hus via fjärrvärme, ökar kontinuerligt. Biobränsle innehåller dock ofta sten, grus och ibland även metalldelar från rivningsvirke och skogsavverkning. Dessa främmande föremål skapar problem för kraftproducenterna med ökat underhåll, och ibland även driftstopp, som följd. / Mantex
  Läs mer
 • Vem blir Årets Cleantechprofil? Här är de nominerade

  Etiketter: Bioenergi
  Den 20 november ska Årets Cleantechprofil i norra Sverige utses. Priset går till en person som engagerat- och positionerat sig eller sitt företag på ett föredömligt sätt inom grön teknik, ren energi eller hållbara lösningar i norra Sverige, samt på ett positivt sätt verkat för en jämställd arbetsplats eller samhälle. / Industritorget.se
  Läs mer

Sidor