bioekonomi

 • Nationella skogsprogrammet tog Bucht till Paper Province

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Paper Province har haft besök av landsbygdsministern Sven-Erik Bucht som leder arbetet med det nationella skogsprogrammet. Det vill säga framtagandet av en långsiktig skogsstrategi som främjar utvecklingen av en bioekonomi och tillvaratar skogens fulla potential. Det blev ett informativt och givande möte. / Paper Province
  Läs mer
 • Göran Persson - "Bioekonomi är framtiden"

  Etiketter: Skog
  Göran Persson, president för ThinkForest, ett europeiskt forum som arbetar med att identifiera bästa tillgängliga expertis i frågor som rör skogspolicy, figurerar nu i en färsk youtube-video där han slår fast att bioekonomin är lösningen på den globala klimatförändringen. (film) / Paper Province
  Läs mer
 • Stora trähus i centrum för finsk bioekonomi

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Den finske ekonomiministern Olli Rehn framhåller trä och träbyggande som en central del i finsk bioekonomi. – Myndigheter, träindustri och byggföretag måste ha ett bra samarbete för att träbyggandet ska utvecklas och ytterligare förbättra sin konkurrenskraft, säger Olli Rehn./ Woodnet.se
  Läs mer
 • ”Nytt trä” på bioekonominskt seminarium

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nyligen anordnades ett bioekonomiskt seminarium i finska Rihimäki under namnet Uusi puu, Nytt trä. Ville Sileäkangas som är projektledare för Uusi puu, betonade i sitt anförande att den träbaserade bioekonomin inte är en framtida sak, den är redan här. / Woodnet
  Läs mer
 • Regeringen presenterar arbetsgrupperna i det nationella skogsprogrammet

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Nu tas nästa steg i det nationella skogsprogrammet för att nå skogsprogrammets vision: Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Arbetet leds av landsbygdsministern med stöd av ett programråd bestående av 22 intressenter. Under 2015 och 2016 genomförs en dialogprocess där intressenter, myndigheter och universitet gemensamt ska ta sig an utmaningar och möjligheter för att nå visionen i skogsprogrammet. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Välkommen till Fossilfritt Norrland den 7- 8 maj

  Etiketter: Bioenergi
  Välkommen till seminariet Fossilfritt Norrland! Sista anmälningsdag 28 april. Vilka förnybara alternativ finns det för transportsektorn och vilka är egentligen hindren och möjligheterna i omställningsarbetet på väg mot gröna transporter? Hur ser de politiska styrmedlen ut? Vad händer i vår region inom detta område? Svaren på dessa frågor och många fler får du alltså i Härnösand i början av maj. / BioFuel Region
  Läs mer
 • På väg mot bioekonomin på Skogsnäringsveckan 2015

  Etiketter: Skog
  Eva Alfredsson, Tillväxtanalys, Helena Sjögren och Karolina Boholm, Skogsindustrierna
  Efter att HKH Prins Carl Philip hade förrättat utdelningen av årets utmärkelser tog deltagarna del av parallella seminarier. Eva Alfredsson på Tillväxtanalys presenterade en fallstudie om grön omställning för den svenska skogsindustrin. Helena Sjögren och Karolina Boholm, Skogsindustrierna berättade om vad som krävs av branschen. Därefter blev det paneldebatt om hur skogen gör mest klimatnytta. Helén Williams, Karlstad universitet, berättade om hur rätt förpackningar leder till mindre matsvinn. Dagen avslutades med att Karl Hedin dubbades till Riddare av Trämarknadsorden av styrelseordförande Per Lindberg, Skogsindustrierna. #snv15
  Läs mer
 • Skogsnäringsveckan inleds och öppnar dialogen kring skogens unika betydelse för bioekonomin

  Etiketter: Skog
  HKH Prins Carl Philip, närings- och innovationsministern Mikael Damberg och EU-parlamentarikern Jytte Guteland deltar tillsammans med företrädare för näringsliv, forskning och politik. Skogsindustrierna bjuder in till en mötesplats med ett 30-tal seminarier och möten under 13-16 april med 17 andra arrangörer.
  Läs mer
 • Processum årets miljöpristagare

  Etiketter: Bioenergi
  "Allt som kan göras med olja kan göras bättre med skog". SP Processums motto har gett pris från landstinget. Varje år delar landstinget Västernorrland ut ett miljöpris på 25 000 kronor. Bland de fem nominerade blev SP Processum årets vinnare. För att visa vad forskningen kan leda till, skickade vd:n Claes Engström runt en scarf bland landstingspolitikerna: – Det är en renodlad granprodukt från skogarna i Västernorrland, och ger en aha-upplevelse för vad gran kan användas till, säger han. / Allehanda
  Läs mer
 • Så vaskar vi fram det gröna guldet!

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  KSLA:s Kommitté för energifrågor bjuder in till ett halvdagsseminarium, den 27/2 kl 09.30-12.00 för att diskutera hur EU:s regelverk för hållbar produktion av biomassa bör utformas för att utveckla europeiskt jord- och skogsbruk och skapa förutsättningar för en stark bioekonomi. / KSLA
  Läs mer

Sidor