bioekonomi

 • Den svenska bioekonomin står för 11,3 procent av landets BNP

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  En ny analys av Tillväxtanalys och Statistiska centralbyrån visar att den svenska bioekonomin utgör 11,3 procent av landets BNP. Analysen ger regeringen verktyg för satsningar som gör att den biobaserade ekonomin kan växa ytterligare. / Näringsdepartmentet
  Läs mer
 • Seminarium 12 dec: Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet

  Etiketter: Skog
  Syftet med detta seminarium är att belysa bioekonomin som en möjlig väg mot ökad försörjningstrygghet vad gäller livsmedel och svensk industri i allmänhet. Utgångspunkten är råvaruproduktionen inom jordbruket, men vi gör också kopplingen till skogsbruket och avfallshantering. / KSLA
  Läs mer
 • Skogsindustrierna pekar på åtgärder för växande bioekonomi

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Miljömålsberedningen har i ett delbetänkande förespråkat en offensiv bioekonomistrategi. Skogsindustrierna ställer sig bakom detta och föreslår nu konkreta åtgärder som bör ingå i denna strategi. Öka efterfrågan på biobaserade produkter, öka byggandet i trä och öka tillgången på skogsråvara. Det är tre konkreta åtgärder som Skogsindustrierna vill se i en offensiv bioekonomistrategi./ Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen stödjer ny klimat- och luftvårdsstrategi

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I Miljömålsberedningens förslag till en ny klimat- och luftvårdsstrategi finns bland annat förslag om en utvecklad bioekonomi. Här har skogsnäringen en nyckelroll. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Forskningsprojekt för omställning till skoglig bioekonomi beviljas 1,4 miljoner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande vid Karlstads universitet har beviljats drygt 1,4 miljoner kronor av Region Värmland för ett nytt forskningsprojekt inom bioekonomi och processer för omställning inom skog och skogsindustri./ Paper Province
  Läs mer
 • Future Forests medverkade vid ministerkonferens i Lettland

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur skall framtidens skogsbruk anpassas i den nya bioekonomin? Det var temat för en konferens som hölls i Riga 28-29 september. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Ida Norberg ny projektledare på BioFuel Region

  Etiketter: Bioenergi
  BioFuel Region har utökat sin personalstyrka i augusti. Ida Norberg har värvats för att förstärka kompetensen inom våra områden kompetensspridning, utvecklad bioekonomi och fossilfri fordonsflotta. Efter att ha vuxit upp på en gård med mjölkkor i Uppland har Ida bott i Umeå och sedan i Stockholm. Nu har familjen flyttat ut till en gård i Robertsfors kommun. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Bioekonomi det nya begreppet

  Etiketter: Bioenergi
  Begreppet bioekonomi används allt mer inom forskning, företag och politik. Samtidigt är det ett begrepp som inte har en entydig betydelse utan omfattningen styrs utifrån vilket syfte som ligger bakom viljan att skapa en bioekonomi. Tillväxtanalys reder ut begreppet bioekonomi och hur USA, Japan och Finland arbetar med bioekonomistrategier. / Statskoll
  Läs mer
 • Skogen – nyckeln till bioekonomi

  Etiketter: Skog
  Jonas Eriksson, Skogsmagasinets näringspolitiske redaktör, är tydlig med att den växande skogen är framtidens förnybara råvara. Sveriges skogsägare sitter på nyckeln till en hållbar framtid, men för att lyckas i omställningen till bioekonomi krävs en strategi och nytänkande. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • BioFuel Region invald i EUs bioekonomiska panel

  Etiketter: Bioenergi
  Magnus Matisons från BioFuel Region har fått förtroendet att representera regionens bioekonomiska intressen i EUs bioekonomiska panel. Denna utnämning innebär en möjlighet att lyfta fram vår regions unika förutsättningar för bioekonomisk utveckling. / BioFuel Region
  Läs mer

Sidor