bioekonomi

 • Bioekonomi skapar nya affärsmöjligheter

  Etiketter: Bioenergi
  Den 15 maj arrangerar Lunds universitets Hållbarhetsforum tillsammans med Region Skåne en konferens om bioekonomi. Temat är möjligheter och utmaningar i samhällets omställning till en cirkulär biobaserad ekonomi. Under dagen samlas bransch, akademi och samhällsorganisationer. Bioekonomin kommer att leda till nya affärsmöjligheter för näringslivet. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Skogsnäringen är avgörande för bioekonomin

  Etiketter: Skog
  2017 års pristagare vid Skogsnäringsveckan, Bioekonomiskt Forum. HM Konungen förrättade prisutdelningen.
  I 150 år har branschen mötts under Skogsnäringsveckan med intressanta diskussioner och föredrag om en livskraftig skogsindustri. 2017 års fokus är träbyggande och innovation. Som brukligt förgyllde HM Konung Carl XVI Gustaf evenemanget med att dela ut priser till välförtjänta mottagare.
  Läs mer
 • Anmäl dig till Bioekonomi i norr!

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vad har trähus, fiskfoder och biobränsle gemensamt? Alla är välkomna till BioFuel Regions seminarium i Piteå den 10 maj. Anmäl dig senast den 26 april./ Mynewsdesk
  Läs mer
 • Vad har trähus, fiskfoder och biobränsle gemensamt?

  Etiketter: Bioenergi
  Välkommen till Piteå den 10 maj och vårt seminarium; Bioekonomin växer i norra Sverige! Vi i arrangerar det tillsammans med Bothnia Bioindustries Cluster och inleder med BioFuel Regions årsstämma. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Sverige måste effektivisera hållbarhet kopplad till bioekonomin

  Etiketter: Bioenergi
  BioInnovations förstudien gällande hållbarhet består bland annat av två workshops och vid den första samlades ett femtiotal intressenter i Svenskt Näringslivs Hus för att vara med och påverka. / Bioinnovation
  Läs mer
 • Hållbart skogsmaterial kan ersätta oljebaserade produkter

  Etiketter: Bioenergi
  En förstudie ska undersöka hur bioraffinaderi i storformat kan förverkliga den bioekonomi som många drömmer om. Ett fullskaligt bioraffinaderi som från hållbar skogsråvara framställer ett flertal olika produkter som ersätter oljebaserade produkter. / Forskning.se
  Läs mer
 • Skogsnäringens forskningsagenda

  Etiketter: Skog
  Skogsnäringens forskningsagenda är framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället i samråd, och med nationella forskningsfinansiärer som observatörer. Agendan redogör för de forskningsområden som skogsnäringen anser vara viktiga för den framtida bioekonomin och industrins fortsatta konkurrenskraft. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • SIS koordinerar förstudie om hållbarhetsfrågor inom BioInnovation

  Etiketter: Skog
  SIS har fått förtroendet att koordinera en förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. / SIS
  Läs mer
 • "Låt skogsprogrammet bidra till en växande bioekonomi"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  DEBATT. Nationella skogsprogrammet kan bli språngbrädan till en växande bioekonomi. Tre viktiga åtgärder är att utreda artskyddsförordningen, begränsa hur mycket skog som får undantas från brukande och ett samhällskontrakt för en växande bioekonomi, skriver Torgny Hardselius och Jonas Eriksson från Norra Skogsägarna. / Alltinget
  Läs mer
 • Allt vad man kan göra av olja kan man också göra av skog

  Etiketter: Skog
  Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och Tillväxtanalys stod den svenska bioekonomin för 7,1 procent av Sveriges totala förädlingsvärde och 22,9 procent av den totala varuexporten under år 2014. Ungefär två tredjedelar av förädlingsvärdet beräknas komma från skoglig bioekonomi. / The Paper Province
  Läs mer

Sidor