bioekonomi

 • Nya lösningar för att utveckla bioekonomin och samtidigt möjliggöra arters långsiktiga överlevnad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur ska vi sköta skogslandskapet så att det levererar den biomassa som krävs för den viktiga övergången till en bioekonomi, samtidigt som vi tryggar skogens ekosystemtjänster och de skogslevande arternas långsiktiga överlevnad? Det ska två europeiska forskningsprojekt som koordineras vid SLU ge svar på under den kommande treårsperioden. / SLU
  Läs mer
 • Certifiering som drivkraft för hållbarhet

  Etiketter: Bioenergi
  Den 2 november mellan kl 10.00–15.00 bjuder KSLA:s Kommitté för energifrågor och Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030 in till ett seminarium. Målgruppen är politiker, forskare, representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner, markägare, företag och intresseorganisationer. / KSLA
  Läs mer
 • 11 regioner går samman för ett fossilfritt Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  Med siktet inställt på ett fossilfritt Sverige samlas nu 11 av Sveriges regioner i ett bioekonomiskt nätverk. Initiativtagare är Region Västerbotten och BioFuel Region. Syftet med samverkan är att bioekonomisektorn i Sveriges regioner ska växa sig ännu starkare. / BioFuel Region
  Läs mer
 • EU-förslag hotar tillväxten i bioekonomin

  Etiketter: Skog
  När efterfrågan på förnybara och fossilfria produkter ökar i världen vill EU-kommissionen begränsa tillgången på hållbar skogsråvara. I september avgör parlamentet om man vill gå på samma linje. Då röstar de om regler för hur skog och mark i Europa ska bidra till att nå FN:s klimatmål, ett regelverk som går under förkortningen LULUCF. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • RISE investerar i ny avancerad röntgenutrustning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  RISE division Bioekonomi har investerat i instrumentet SAXS & WAXS, en avancerad röntgenutrustning som blir ett viktigt komplement till divisionens befintliga analysinstrument. Den nya utrustningen kan också ses som ett försteg till försök på synkrotronljusanläggningen vid MAX IV i Lund. Med analyser från SAXS & WAXS ökar möjligheterna att till exempel studera strukturer och kristallinitet hos cellulosa. / RISE
  Läs mer
 • Skogens Dag - om skogens alla värden

  Etiketter: Skog
  Längs en slinga kan du som besökare ta del av skogens alla värden - från blöja till klimatsänka. Om skogliga utbildningar, naturvärden, hur man röjer, gallrar, avverkar och föryngrar skog. Se spännande kulturspår i skog. Välkomna till Skogsmuseet i Lycksele den 19 augusti!
  Läs mer
 • Bättre kvalitet och resurseffektivitet med ny kamerateknik

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) ska leda till minskade process- och kvalitetsvariationer vid pappers- och kartongtillverkning. Mätmetoder som baseras på visuell och infraröd kamerateknik kommer att utvecklas inom RISE division Bioekonomi i samarbete med akademi och näringsliv. / RISE
  Läs mer
 • Debatt: Mer vetenskaplig förankring i skogspolitiken efterfrågas

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Bioekonomi i dess nuvarande utformning är inte räddningen för klimatet, men kanske för skogsindustrin, det menar Kaisa Raitio, en av de 68 finska forskare som i mars kritiserade den väg som skogspolicyn tagit in på i ett gemensamt utskick. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • DEBATT: Mer vetenskaplig förankring i skogspolitiken efterfrågas

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Bioekonomi i dess nuvarande utformning är inte räddningen för klimatet, men kanske för skogsindustrin, det menar Kaisa Raitio, en av de 68 finska forskare som i mars kritiserade den väg som skogspolicyn tagit in på i ett gemensamt utskick./ Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Bioekonomi skapar nya affärsmöjligheter

  Etiketter: Bioenergi
  Den 15 maj arrangerar Lunds universitets Hållbarhetsforum tillsammans med Region Skåne en konferens om bioekonomi. Temat är möjligheter och utmaningar i samhällets omställning till en cirkulär biobaserad ekonomi. Under dagen samlas bransch, akademi och samhällsorganisationer. Bioekonomin kommer att leda till nya affärsmöjligheter för näringslivet. / Lunds universitet
  Läs mer

Sidor