bioekonomi

 • Sveriges nationella skogsprogram

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  För fortsatt lönsamhet och investeringsvilja längs skogens hela värdekedja behövs vision, mål och insatser för ökad samsyn. Regeringen har därför slagit fast en vision för skogsprogrammet: "Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi". / Regeringen
  Läs mer
 • Sverige och Finland enade för en utvecklad bioekonomi

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag, Politik & Ekonomi, Skog
  Igår den 18 april i Helsingfors presenterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä ett utökat samarbete inom bioekonomi. Enligt ett LoI (Letter of Intent) mellan svenska RISE och dess finska motsvarighet VTT ska samarbetet inom bioraffinering, inklusive biomaterial och termokemi, cirkulär bioekonomi och digitala lösningar på områdena utökas och stärkas, enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet./ Cision
  Läs mer
 • Innovationer i skogsnäringen sätter turbofart på bioekonomin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Fler hus, bioenergi och nya produkter baserade på råvara från svensk skog minskar behovet av import av fossila råvaror. Dessutom blir klimatet vinnare och fler får jobb. Det konstaterar IVA-projektet Innovation i skogsnäringen. / IVA
  Läs mer
 • Tomas Larsson adjungerad professor vid KTH

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tomas Larsson, seniorforskare inom Cellulosavetenskap vid RISE division Bioekonomi, har utnämnts till adjungerad professor vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hans gedigna erfarenhet och kompetens har genom åren resulterat i ny kunskap och nya insikter inom området cellulosastruktur. Dessa meriter ledde bland annat till att han 2017 tilldelades Ekmanmedaljen. / RISE
  Läs mer
 • RISE-forskare får halv miljon för framställning av fossilfria aerogeler

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Fernando Alvarado vid RISE Bioekonomi tilldelas årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Prissumman på 500 000 kronor ska användas till att initiera en svensk forskningsplattform för cellulosabaserade aerogelpartiklar som bland annat kan ersätta traditionella absorbenter, förtjockningsmedel och mikroplaster. Priset delas ut av HMK Carl XVI Gustaf den 17 april under Skogsnäringsveckan i Stockholm. / RISE
  Läs mer
 • DEBATT: "När kan regeringen ge svar om uthålligt skogsbruk?"

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen vill förverkliga FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, men saknar fortfarande en beskrivning av vad som är ett hållbart nyttjande av skogen. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl som instämmer i professor Sten Nilssons hårda kritik mot regeringens hantering av skogsprogrammet./ Altinget
  Läs mer
 • Forskare får halv miljon för framställning av lätta och porösa cellulosaprodukter

  Etiketter: Forskning & utbildning, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Fernando Alvarado vid RISE Bioeconomy i Stockholm tilldelas årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Han är teknologie doktor inom träkemi och forskar inom området nya produkter ur skogsråvara. Fernando Alvarado vill skapa grundläggande förståelse för cellulosabaserade aerogelers framställning och egenskaper samt deras tillämpningsområden. Priset delas ut av HMK Carl XVI Gustaf den 17 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm, skriver Skogsindustrierna i ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer
 • Prisbelönt arbete om cirkulärt textilpapper

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning tilldelar priset Bästa examensarbete 2017 till Archana Ashok. Hennes projekt ”Textile paper as a circular material” genomfördes som en del av TechMark Arena, den tvärvetenskapliga exjobbsskolan vid RISE division Bioekonomi. / RISE
  Läs mer
 • Den gröna cellen som drivkraft

  Etiketter: Bioenergi
  Tänk om det var sånt som växer på vår jord som skulle vara basen i vår ekonomi? Att vi skulle använda resurserna smart och effektivt och också ta tillvara sånt som vi idag tycker är avfall och sedan återanvända och återvinna så mycket som vi bara kan? Sen om någon frågar hur mycket olja och kol vi använder så förstår vi inte frågan. Vi har övergått till en bioekonomi (biobaserad ekonomi) som också innebär en cirkulär ekonomi där många ämnen snurrar runt i tekniska kretslopp. För att få veta mer om hur BioFuel Region jobbar för att vi ska komma hit, har jag pratat med Magnus Matisons. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Skogen växer dramatiskt i betydelse

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag, Skog, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I vitt snölandskap fick Sveriges näringsminister, Mikael Damberg, på onsdagen i praktiken ta del av målet för den egna politiken. Cirkulär och biobaserad ekonomi på en avverkningsplats i Rosfors utanför Piteå. Mikael Damberg invigde konferensen BIOBASE som under två dagar visar på plats och analyserar förutsättningarna för Sverige när det gäller cirkulär och biobaserad ekonomi med deltagande från Sverige och övriga Europa, enligt ett pressmeddelande./ Mynewsdesk
  Läs mer

Sidor