biodrivmedel

 • Rekordminskning av biodrivmedel 2018

  Etiketter: Bioenergi
  För första gången sedan vi började använda biodrivmedel på 1990-talet minskade leveranserna av biodrivmedel i Sverige 2018. Andelen biodrivmedel av drivmedel för vägtransport räknat på energiinnehåll minskade från 20,8 procent 2017 till 19,1 procent 2018. / Svebio
  Läs mer
 • Sunpine ökar produktionen med det dubbla

  Etiketter: Bioenergi, Massa- och pappersindustrin
  Bioraffinaderiet SunPine investerar i en ny fabrik intill sin befintliga på Haraholmen utanför Piteå - en investering på 250 miljoner kronor som kommer att öka produktionskapaciteten av talldiesel med 50 procent. Talldieseln använder sulfatmassabrukens restprodukt råtallolja som råvara./ Papperochmassa.se
  Läs mer
 • TV: Skogstopparna om biosatsningar

  Etiketter: Skog
  Något som är på tapeten just nu inom förnybar energi är biodrivmedel. Ulf Larsson, koncernchef SCA, berättar att de satsar på många... / SCA
  Läs mer
 • Hur ska biodrivmedelskakan räcka till alla?

  Etiketter: Bioenergi
  FÖRDJUPNING. Det är skakigt på biodrivmedelsmarknaden. ”Alla” vill ha del av den. Men det går knackligt att få igång lokal produktion,... / Altinget
  Läs mer
 • BioFuel Region rättar om biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  En tidningsartikel förra veckan med rubriken; "Satsningen på biodrivmedel ökar koldioxidutsläppen”, fick många att sätta kaffet i vrångstrupen. Vår replik fick inte plats på DN för vi var många som reagerade på den bristande logiken bakom rubriken. Här följer vårt svar på artikeln samt länkar till andras för att visa på hur många olika sätt som argumentationen leder till en kontraproduktiv miljödebatt. / BioFuel Region
  Läs mer
 • ​Orimliga slutsatser om biodrivmedel på DN Debatt

  Etiketter: Bioenergi
  – De slutsatser som förs fram av två debattörer på DN Debatt idag om biodrivmedel är helt orimliga. Om man skulle följa deras råd måste all åker skogsplanteras, och jordbruk betraktas som en klimatskadlig verksamhet. Svebios inställning är den motsatta: odlingsmarker ska användas för att ersätta fossila bränslen och bioenergi är en central del av lösningen på klimatfrågan. Låt jordbruket aktivt delta i klimatarbetet! Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. / Svebio
  Läs mer
 • Svebio vill förbättra villkoren för nya bioraffinaderier

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio har beviljats finansiering av Vinnova för att ta fram förslag till hur investeringar i nya svenska bioraffinaderier ska underlättas. Detta ska leda till konkreta styrmedel för att kunna realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. Inom ramen för projektet kommer man även att utarbeta förslag till styrmedel för fossilfrihet i sjöfarten. / Svebio
  Läs mer
 • Produktion av biodrivmedel i Norden kan fyrdubblas till 2025

  Etiketter: Bioenergi
  Idag finns kapacitet att varje år producera cirka 12 TWh biodrivmedel i Norden. Det finns planer på att öka produktionskapacitet med ytterligare cirka 36 TWh biodrivmedel till totalt nästan 50 TWh biodrivmedel per år till 2025, visar tidningen Bioenergis sammanställning med 122 befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden. / Svebio
  Läs mer
 • Regeringen vill göra biodrivmedel av svensk skog

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen undersöker huruvida biodrivmedel kan produceras ur svensk skog, för att nå miljömålet ett fossilfritt Sverige år 2045. / SR P4 Västernorrland
  Läs mer
 • Fortsatt nedgång i konsumtionen av biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Användningen av biodrivmedel under perioden januari – juli 2018 sjönk i jämförelse med samma period föregående år. Allt enligt preliminär statistik från SCB. / SPBI
  Läs mer

Sidor