biodrivmedel

 • Nu är bioenergi det mest hållbara energislaget - "det är väl dokumenterat"

  Etiketter: Bioenergi
  Biodrivmedel har haft hållbarhetskriterier sedan år 2009 och nu till sommaren 2021 införs hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Nästa gång någon hävdar att bioenergi inte är hållbart berätta att vi har ett regelverk som garanterar hållbarhet och be dem också precisera vilket företag det är som inte följer reglerna. På Svebio känner vi just nu inte till att någon icke hållbar bioenergi används i Europa. Det skriver Svebios vd Gustav Melin i Svebios verksamhetsberättelse. / Svebio
  Läs mer
 • "När Bonniermedia slår till mot vedeldarna" - Svebio svarar Dagens Industri

  Etiketter: Bioenergi
  ”Avveckla biobränslet”. Under den rubriken tar Sveriges ledande finanstidning Dagens Industri 3 maj 2021 ställning mot produktionen och användningen av biodrivmedel. Det är ett anmärkningsvärt ställningstagande, men det väcker också en del minnen hos oss som varit med ett tag i den energipolitiska debatten. Minnen som får oss att fundera på vad som kan vara den djupare motiven bakom ett sådant ställningstagande, skriver Kjell Andersson, Svebios näringspolitiske chef, i en blogg. / Svebio
  Läs mer
 • Biodrivmedel – avgörande för att nå klimatmålen

  Etiketter: Bioenergi
  Klimatmålen är en av vår tids stora utmaningar och drivmedelsbranschen har tagit fram en färdplan för att bidra till en hållbar transportsektor, med hjälp av bland annat biodrivmedel. För att vi i Sverige ska slippa tanka fossila drivmedel efter 2030, för de över fem miljoner fordonen som finns då, behöver politiken ta ett helhetsgrepp om hållbar mobilitet, skriver Gustav Melin, vd Svebio, Johan G Andersson, vd Drivkraft Sverige, Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet, i Södermanlands Nyheter: "Tillsätt en kommission alternativt strategi för förnybara drivmedel, i likhet med elektrifieringskommissionen." / Södermanlands Nyheter
  Läs mer
 • Biodrivmedel helt nödvändigt för att nå klimatmålen - men frågetecken måste rätas ut

  Etiketter: Bioenergi
  Drivkraft Sverige anser att det är hanterbart att de nya reduktionspliktsnivåerna ska börja gälla från den 1 augusti. Däremot har processen att komma fram till dessa nya nivåer tagit oacceptabelt lång tid och exponerat industri och användare för onödiga kostnader och osäkerhet. Därför är det viktigt att de frågetecken som återstår snabbt blir besvarade. I ett remissvar lyfter Drivkraft Sverige fram att reduktionsplikten är ett bra och viktigt verktyg både för att minska utsläppen inom transportsektorn och för arbetsmaskiner. / Drivkraft Sverige
  Läs mer
 • Biodrivmedel från skogen – nu går tåget

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsdieseln är skogsindustrins möjlighet, att med lönsamhet, ta sig till produktion av bioplaster, kolfiber, mm. En möjlighet även för Sverige att skapa högteknologiska arbetstillfällen ute i landet. I dag importerar Sverige 85 % av sitt biodrivmedel. Vad håller vi på med? / Danske Bank, Skog och ekonomi
  Läs mer
 • Skogsindustrin har en unik chans att investera mer i biodrivmedel

  Etiketter: Skog
  Nu går tåget om svensk skogsindustri ska vara med och producera fordonsbränsle från skogen – det håller inte att som ledande skogsnation importera 85 procent av vårt biodrivmedel. / Danske Bank
  Läs mer
 • Lyckat fältförsök med hybridasp som genmodifierats för produktion av biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Forskare från SLU och Umeå universitet har tagit fram genmodifierade kloner av hybridasp vars ved ger högre energiutbyte vid produktion av biodrivmedel. Klonerna har vuxit bra i växthus, men nu har de för första gången testats under mer utsatta fältförhållanden. Några av klonerna visade sig vara känsliga för insektsangrepp, medan andra växte mycket bra även i fält. / SLU
  Läs mer
 • ​Svebio utvecklar styrmedel för nya svenska biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta arbetet med att ta fram kompletterande styrmedel för underlätta investeringar i ny svensk produktion av biodrivmedel. Syftet är att nå Sveriges klimatmål och klara transportbehoven till 2045, inklusive luft- och sjöfart. Idag är mycket biodrivmedel importerade. Målet är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så att alla fossila drivmedel kan fasas ut. / Svebio
  Läs mer
 • En öppning för rena biodrivmedlen men osäkerhet kvarstår

  Etiketter: Bioenergi
  – Det kan ge de svenska åkerierna, bussbolagen och enskilda bilister som tankar E85, rapsdiesel och HVO100 en respit på ett år. Men det behövs mer långsiktiga besked för att ge marknaden trygghet för investeringar i nya fordon. / Svebio
  Läs mer
 • Historiskt spadtag – Sveriges första pyrolysoljeanläggning för biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Idag togs det första spadtaget till Pyrocells anläggning vid Setra Kastet sågverk i Gävle. Pyrocell ska framställa icke-fossil pyrolysolja som råvara för framställning av förnybara drivmedel. – Bolaget blir därmed en viktig länk i värdekedjan från svensk skog till konsumentens tank, säger Pontus Friberg, styrelseordförande i Pyrocell. / Setra
  Läs mer

Sidor