biobränslen

 • "Är verkligen 23 av 24 biobränslen ohållbara?"

  Etiketter: Bioenergi
  I slutet av förra veckan spreds plötsligt nyheten att EU-kommissionen kommit fram till att 23 av 24 exempel på biobränslen är ohållbara, både när det gäller klimat och biodiversitet. Nyheten har spritts på olika nyhetssajter och inte minst i de kretsar som tycker att biobränslen är ett dåligt alternativ. Kjell Andersson, Svebio, försöker nyansera bilden: "De flesta av de fall som får ”underkänt” är endera fall som saknar relevans för oss i Sverige och Europa (plantager) eller som innebär att man medvetet bryter mot de hållbarhetskriterier som EU just enats om, eller som strider mot miljö- och skogsvårdslagstiftning". / Svebio
  Läs mer
 • Ingen brist på biobränslen – efterfrågan är för låg

  Etiketter: Bioenergi
  Varje år lämnar det svenska skogsbruket kvar stora mängder avverkningsrester som multnar i skogen. I stället skulle dessa rester kunna ge elproduktion eller biodrivmedel som ersätter fossil bensin eller diesel. Det finns mycket att hämta utan att äventyra den biologiska mångfalden, skriver Gustav Melin, SVEBIO:s vd, och Pär Eriksson, VD i Bruks AB, i Norran. / Svebio
  Läs mer
 • Gamla vedpannor ska bytas ut – för att minska utsläpp

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Naturvårdsverket vill att alla gamla vedpannor ska bort till år 2027 och föreslår därför att en statlig utbytespremie införs för att minska skadliga utsläpp från vedeldning i tätorter med minst 200 invånare. Omkring 170 000 hus i Sverige har vedpanna. Naturvårdsverket uppskattar att det varje år dör ungefär 1 000 personer i förtid på grund av hälsofarliga luftföroreningar från vedeldning. / Sveriges Radio
  Läs mer
 • Ny iso-standard för hållbara biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Marknaden för biobränslen växer i allt snabbare takt. Nu har standardiseringsorganisationen Iso tagit fram en ny standard för att bedöma biobränslenas hållbarhet./ Miljö & Utveckling
  Läs mer
 • LEDARE: Missriktade miljöskatter bromsar biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  I finansdepartementets promemoria ”Skattehöjningar på vissa drivmedel” från augusti i år förklarar regeringen att skatten på bensin och diesel måste öka för att få in medel till så kallade ”angelägna reformer”. Den här typen av besynnerliga regler påskyndar inte någon grön omställning, skriver ATL./ ATL
  Läs mer
 • Mer aska i skogen kan minska försurningen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen anser att aska i ökad utsträckning ska återföras till skogen. Då kan den försurning som uppstår när biobränslen tas ut från skogen minska. Därför ska myndigheten i år och nästa år utöka samverkan med olika aktörer för att uppmuntra ökad askåterföring. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fjellner ansvarar för nya regler för biobränslen

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  Nya regler för biobränslen ska tas fram i EU. Arbetet går nu in i slutfasen. Svenske EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) har utsetts att ansvara för arbetet i EPP, Europaparlamentets största partigrupp./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Karin Varverud fick Jan Häckners bioenergistipendium 2014

  Etiketter: Bioenergi
  Karin Varverud fick stipendiet på 10 000 kr för att hon visat att det är möjligt att ersätta fossila bränslen med biobränslen inom lantbruket. Jan Häckners bioenergistipendium som delas ut varje år vid Svebios årsmöte gick i år till Karin Varverud. Karin är vd för Energifabriken och bedriver också lantbruk tillsammans med David Varverud på Smedberga Backgård utanför Motala. / Bioenergi
  Läs mer
 • Forskning om biobränslen säkrad

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Arbetet med att utveckla förnyelsebara bränslen genom forskning vid Luleå tekniska universitet (LTU) är säkrat i och med ett nytt beslut av Energimyndigheten. Beslutet innebär finansiering under minst 2,5 år av ett omfattande forskningsprogram vid LTU samt drift av universitetets egen förgasningsanläggning LTU Green Fuels. – LTU Biosyngas Center är ett öppet forskningscentrum och vårt mål är att successivt lägga till projekt som passar för att genomföras i pilotskala eller på en sidoström från processens olika steg. Nya akademiska och industriella parter är välkomna att använda anläggningen för forskning som bidrar till att minska beroendet av fossila råvaror och drivmedel, säger Rikard Gebart, professor vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande./ Luleå tekniska universitet
  Läs mer