biobränsle

 • Uppmärksammade resultat om energieffektivisering i sågverksindustrin

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin
  De två faser som projektet EESI, EnergiEffektivisering inom SågverksIndustrin, varit indelade i är avslutade. Resultaten är nu till stor del publicerade på www.sp.se (fler rapporter kommer efterhand) och intresset från branschen är stort. Det handlar om allt från olika belysningsåtgärder, energiledningssystem, fukthaltsmätning i biobränsle och rökgaser, tryckluftsdistribution, till reglering av virkestorkarnas cirkulationsfläktar. / SP
  Läs mer
 • Nu kan du swisha för flygresans biobränsle

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö
  Fly Green Fund har gett affärsresenärer möjlighet att flyga på biobränsle under en längre tid. Nu erbjuds också tjänsten Bioflyg för privatresenärer. Tanken är att du swishar in pengar till bioflygbränslet. Den skogsråvara som blir över vid massatillverkning visat sig vara en mycket passande råvara. / Aktuell hållbarhet
  Läs mer
 • Ett steg närmare biobiljetter på flyget?

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  I en framtida bioekonomi går alla flygplan på biobränsle. Det gäller att snarast byta fossila bränslen mot biobränslen för att kunna erbjuda miljövänligare flygresor. Problemet är att det inte finns några dedikerade produktionsanläggningar ännu, vilket är en av anledningarna till att produktion av biojetbränsle är idag betydligt dyrare än att tillverka fossilt bränsle. / Paper Province
  Läs mer
 • Vill undvika bränder i biobränslehögar

  Etiketter: Bioenergi
  Allt fler värmekameror används för att upptäcka bränder i avfalls- och biobränslehögar. Men då är det redan för sent. Ett gäng ingenjörer i Enköping har utvecklat en teknik som varnar för brandrisk långt innan glödhärden växt till sig. / Processnet
  Läs mer
 • Tonvis med flis ska bli till värme för stockholmarna

  Etiketter: Bioenergi
  Rader av prov och kontroller är genomförda och den första flisen har eldats. Snart startar produktionen av värme och el i det nya biobränsleeldade värmeverket i Värtan. Det är en bjässe som kostat fem miljarder och slukar 12 000 kubikmeter flis per dygn. / DN
  Läs mer
 • Historisk satsning börjar rulla

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  Snart börjar de första tågen från Mellanskogs biobränsleterminaler att rulla till Värtaverket i Stockholm. För första gången kommer Dalarnas, Hälsinglands och Gästriklands skogar att värma frusna stockholmare. Satsningen är unik i sitt slag, en helt ny infrastruktur finns nu på plats för att transportera bioenergi till det nya kraftvärmeverket i Stockholm. / Mellanskog
  Läs mer
 • Elproduktion baserad på biobränsle kräver effektivare uttag av biomassa

  Etiketter: Bioenergi
  Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Vägvals delrapport handlar om alternativ för Sveriges framtida elproduktion med flera fossilfria möjligheter. Ett exempel är elproduktion baserad på biobränsle, från dagens 20 TWh till som mest 60 TWh. Detta kräver en stor satsning på ny teknik och ett effektivare uttag av biomassa från skogsbruket. Läs delrapporten! / IVA
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Biobränsle från svenska skogar ger minskade koldioxidutsläpp

  Etiketter: Bioenergi
  Via Moelvens nya bioterminal i Karlskoga kommer energiföretaget Fortum Värme att frakta biobränsle från svenska skogar till sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Den nya anläggningen, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar. / Moelven
  Läs mer
 • Ökat intresse för biobränsle i kylan

  Etiketter: Bioenergi
  Efterfrågan på biobränsle i länet har fyrdubblats på några dagar. Det är värmekraftverk runt om i landet som måste möta den stränga kylan genom att elda mer spån, bark och flis från skogsindustrin. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Nu är Sveriges största skogsägare medlemmar i Paper Province

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Sveaskog Förvaltnings AB är nu medlemmar i Paper Province. Som ägare av 14 procent av skogen är de Sveriges största skogsägare. – Vi producerar tall och grantimmer, massaved och biobränsle till våra kunder, berättar Eva Karlsson Berg, marknadsområdeschef för Mitt. / Paper Province
  Läs mer

Sidor