biobränsle

 • 80 kliv bort från fossil olja och gas

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att byta ut fossila bränslen mot till exempel fjärrvärme, biogas eller biobränsle är viktiga åtgärder i Klimatklivet. Hittills har Naturvårdsverket beviljat 80 olika åtgärder för energikonvertering. Tillsammans har de fått 175 miljoner kronor i stöd. Av Klimatklivets totalt 500 beviljade åtgärder är energikonvertering den näst största gruppen. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Satsning på biobränsle kan rädda flyget i norr

  Etiketter: Bioenergi
  Intresset för att bilda en regional fond för att öka användningen av bioflygbränsle var stort när representanter för myndigheter och näringsliv informerades om Fly Green Fund vid ett möte i Luleå på torsdagskvällen. / Affärer i norr.se
  Läs mer
 • Så ska ovanliga insekter värnas

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö, Skog
  Stora rishögar ligger kvar efter avverkningen, för att så småningom flisas och köras till fjärrvärmeverken. Men de här till synes döda högarna är också fulla av liv, där kan finnas yngelmaterial för hundratals olika arter av vedinsekter. Nu har Södra tagit fram riktlinjer för hur värmeverken ska få biobränsle från skogen utan att yngelmöjligheterna för ovanliga insekter förstörs och skogen utarmas på dessa arter./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • "Bygg om massabruket till biobränslefabrik"

  Etiketter: Bioenergi
  Möjligheten till storskalig produktion av andra generationens biobränslen kan ligga närmare än vi tror. Det lilla företaget Cellulose Fuels föreslår en process som utnyttjar existerande teknik och som passar för att konvertera gamla massafabriker. Resultatet kan bli biobränslen – med en energiverkningsgrad på 75 procent./ Papernet.se
  Läs mer
 • Debatt: Biobränsle är rätta vägen

  Etiketter: Bioenergi
  I regeringsförklaringen deklarerade statsministern: "Grunden läggs för en cirkulär ekonomi och biobaserad ekonomi som bidrar till att miljömålen nås. Det som i dag är avfall blir i stället en resurs som driver fram nya affärsmöjligheter." / Skogsland
  Läs mer
 • Stubbar som biobränsle – resultat från åtta års forskning presenteras

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Resultaten från ett åtta år långt forskningsprogram finansierat av SLU, Energimyndigheten och skogsnäringen har publicerats i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften “Forest Ecology and Management”. Några slutsatser är att stubbar är ett betydligt bättre bränsle ur klimatsynpunkt än fossila bränslen, att effekterna av stubbskörd ofta är kortsiktiga, och att de negativa effekterna på död-ved-beroende arter beror på andelen hyggen som stubbskördas. / SLU
  Läs mer
 • Flisen från Östersjöområdet värmer hundratusentals Stockholmare

  Etiketter: Bioenergi
  Fem båtar i veckan lastade med flis anländer till biokraftvärmeverket i Värtahamnen.
  Biokraftvärmeverket i Värtahamnen har varit i bruk sedan februari i år, men måndag den 9 maj var det officiell premiär. Lina Arvidsson, praktikant på Föreningen Skogen gjorde ett uppdrag till SkogsSverige med en rundtur både ovan och under jord.
  Läs mer
 • Nya biokraftvärmeverket i Värtan invigt

  Etiketter: Bioenergi
  Igår, måndag, invigde Fortum Värme sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan. Från och med i höst, när det är i kommersiell drift, kommer nästan 200 000 hushåll att förses med värme härifrån - värme från förnybart biobränsle. Invigningens tema var hur skogen gör Stockholm grönare och ger oss energi på flera sätt./ Affärsvärlden Börs
  Läs mer
 • Han ser flygets framtid i skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Vi måste gå över till att flyga fossilfritt och vi måste börja nu. Det anser BRA:s vd Anders Ehrling. Nyckeln för svensk del är enligt honom att staten bestämmer sig för att alla myndigheter ska flyga på biobränsle – då skulle svensk skogsindustri våga satsa på storskalig produktion./ Travel News
  Läs mer
 • Pressvisning av nya biokraftvärmeverket i Värtan - påminnelse

  Etiketter: Bioenergi
  Onsdagen den 4 Maj har Fortum Värme pressvisning av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Det är Sveriges, och ett av världens, största biobränslebaserade kraftvärmeverk i stadsmiljö. I och med att det tas i drift, höjs andelen förnybara eller återvunna bränslen för fjärrvärmeproduktionen i Stockholm till 90 procent och utsläppen väntas minska lokalt med 126 000 ton per år. / Fortum
  Läs mer

Sidor