biobränsle

 • Stormen Gudrun blev starten för något nytt

  Etiketter: Bioenergi, Stormfällning
  När Niclas Jonsson i Böta Kvarn, utanför Ruda, för elva år sedan startade pelletstillverkning, var det med ambitionen att utgöra en del av energiomställningen i industrin. I dag har han förädlat sin teknik för pelletsförbränning så långt att den på ett effektivt sätt kan ersätta olja eller gas vid ångproduktion i kvalificerade tillämpningar. / Svenskt Näringsliv
  Läs mer
 • Remissvar: Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I sitt remissvar på EU:s bränslekvalitets-direktiv betonar 2030 att krav även bör ställas på fossila drivmedel, och att det bör gå att gynna biodrivmedel även utanför flygsektorn. / 2030-sekretariatet
  Läs mer
 • Klimatvänligare transporter - seminarium i Bryssel

  Etiketter: Bioenergi
  Miljöminister Karolina Skog inledningstalade vid ett seminarium i Bryssel 25 januari. Temat var EU:s omställning till mer klimatvänliga transporter och Karolina Skog betonade vikten av en ökad användning av hållbara biobränslen i fordonsflottan. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Swedavia prisas för sin upphandling av biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  ”Swedavia har genom sin upphandling utvecklat upphandlingsförfarandet och gynnat innovation” märks i motiveringen. Medarbetaren Joachim Wersén, ansvarig Strategisk inköp, får Hexanovas årliga pris ”Handslaget” för bästa upphandling. Priset delas ut av tidningen Offentliga affärer. / Energipress
  Läs mer
 • Storsatsning på biobränsle i finska Kemi

  Etiketter: Bioenergi
  Ett kinesiskt företag har långtgående planer på att starta en biobränslefabrik i finska Kemi två mil från den svenska gränsen. Det kinesiska företaget heter Kaidi. Norra Finland och norra Sverige lockar kineserna tack vare råvaran skogsavfall, spillträd eller energiträd som man planerar att producera biobränsle av. / Svt Norrbotten
  Läs mer
 • Eons värmepanna startas upp igen

  Etiketter: Bioenergi
  Det var i september som Eons värmepanna drabbades av torrkokning och fick rejäla skador. Nu är reparationerna gjorda och pannan kommer att startas en månad tidigare än beräknat. Innan dess kommer man att kunna höra höga knallar när ångledningarna blåses rent. / Svt Örebro
  Läs mer
 • Forskningsmiljön Bio4Energy fortsätter

  Etiketter: Bioenergi
  Forskningsmiljön Bio4Energy – som tar fram metoder och verktyg för att göra avancerade biobränslen, gröna kemikalier och smarta biobaserade material – får fortsätta minst till om med år 2020. / Bio4Energy
  Läs mer
 • The Wood Region

  Etiketter: Bioenergi
  Vid seminariet möter du de som nu tar stora steg från ett fossilberoende. Hur går det till och vad är möjligt? Vad medför ny teknik och nya produkter för oss på kort och lång sikt? Kan t ex flyget gå på enbart biobränsle? Kan var och en av oss själva snart tillverka våra produkter i våra hem? Innebär utvecklingen också att vi bättre tar hand om vår planet? Det är några av frågorna som bevaras under seminariet den 26/10 i Sysslebäck. / The Paper Province
  Läs mer
 • ”Så kan biobränsle hjälpa oss nå klimatmål”

  Etiketter: Bioenergi
  För att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 föreslår vi ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Det bygger på en kombination av marknadsanpassning och reduktionsplikt av växthusgaser i transportsektorn, skriver före­trädare för från industrin och biodrivmedelsbranschen. / SvD
  Läs mer
 • Replik: ”Torv är inte klassat som förnybart biobränsle”

  Etiketter: Bioenergi
  Naturvårdsverket har inte föreslagit några betydande skärpningar när det gäller rätten att bedriva torvutvinning, skriver Oskar Larsson och Mark Marissink, Naturvårdsverket, i en replik. / SvD
  Läs mer

Sidor