biobränsle

 • Tallolja ger många nya jobb i glesbygden

  Etiketter: Bioenergi
  Det kan skapas uppemot 1 000 nya jobb i Sverige, efter veckans beslut i EU-parlamentet om att tallolja även fortsättningsvis ska klassas som biobränsle. / SR
  Läs mer
 • Biobränsle är hett igen

  Etiketter: Bioenergi
  Tack vare skogsindustrins utveckling och marknadens ökande intresse för skogsbaserade produkter står biobränslet inför en comeback. /Sveaskog
  Läs mer
 • Viktig beståndsdel i trä kartlagd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid bland annat KTH har studerat granträ på nanonivå. I detta arbete har de identifierat ett återkommande mönster hos ett ämne i granen som påverkar samspelet med andra beståndsdelar. Resultatet kan användas för att dra bättre nytta av skogen, en av Sveriges största naturresurser, i form av bättre förståelse för granträets styrka men också hur man bäst kan producera biobränslen. / KTH
  Läs mer
 • Skogen viktig för ett fossilfritt län

  Etiketter: Bioenergi
  Under 2015 producerade Kalmar läns fjärrvärmenät biovärme motsvarande uppvärmningen av 82 000 villor. Den viktigaste råvaran var biobränslen från skogsbruket och skogsindustrin. Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen och här finns en outnyttjad potential för Kalmar läns politiker, energibolag och fastighetsägare, skriver Gustav Melin, Svebio, och Peter Granborn, Scandbio. / VT
  Läs mer
 • Greentech-bolag från Sundsvall prisades på Venture Cups Sverigefinal

  Etiketter: Bioenergi
  En teknologisk plattform som möjliggör ett unikt sätt att framställa naturliga läkemedel och biobränsle med skogen som startmaterial. Det är idén bakom det Sundsvallsbaserade startup-företaget Organofuel Sweden som under torsdagskvällen kammade hem pris på Venture Cups Sverigefinal./ MyNewsdesk Sweden
  Läs mer
 • Rejäl ökning att vänta för biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  En stor del av förklaringen till att växthusgasutsläppen har minskat är biobränslen. Och de har potential att öka mycket mer./ Ny Teknik
  Läs mer
 • 117 miljoner ska göra sågspån till biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Sågverket Setra Kastet i Gävle gör nu ett klimatsmart drag. Företaget ska försöka minska koldioxidutsläppen genom att förvandla sågspån till biobränsle och får därför ett rekordstort statligt stöd om 117 miljoner kronor. / SR P4 Gävleborg
  Läs mer
 • Älgmagen ger svar om morgondagens bränsle

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Inom ramen för en internationell forskargrupp studerar KTH-forskarna Henrik Aspeborg och Anders Andersson bakteriefloran i älgens mage som ett steg på vägen mot nya biobränslen. Arbetet är viktigt, anser duon. / Energipress
  Läs mer
 • Biobränslen kan klara alla Sveriges transporter

  Etiketter: Bioenergi
  – Vi har kunskapen. Vi har tekniken. Vi har råvarupotentialen. Vi kan, om vi vill, klara alla svenska transportbehov med biodrivmedel. Det säger Gustav Melin, vid i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, inför International Advanced Biofuels Conference, som Svebio anordnar i Göteborg. / Svebio
  Läs mer
 • Derome del i stor pelletsupphandling

  Etiketter: Bioenergi
  Derome Pellets är på nytt en av de leverantörer i Sverige som uppfyller SKL:s krav på kvalitet. Genom den nya pelletsupphandlingen kan Derome leverera biobränsle till myndigheter och företag som ligger nära vår pelletsfabrik. / Derome
  Läs mer

Sidor