biobränsle

 • Biobränslen kan klara alla Sveriges transporter

  Etiketter: Bioenergi
  – Vi har kunskapen. Vi har tekniken. Vi har råvarupotentialen. Vi kan, om vi vill, klara alla svenska transportbehov med biodrivmedel. Det säger Gustav Melin, vid i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, inför International Advanced Biofuels Conference, som Svebio anordnar i Göteborg. / Svebio
  Läs mer
 • Derome del i stor pelletsupphandling

  Etiketter: Bioenergi
  Derome Pellets är på nytt en av de leverantörer i Sverige som uppfyller SKL:s krav på kvalitet. Genom den nya pelletsupphandlingen kan Derome leverera biobränsle till myndigheter och företag som ligger nära vår pelletsfabrik. / Derome
  Läs mer
 • Vad har trähus, fiskfoder och biobränsle gemensamt?

  Etiketter: Bioenergi
  Välkommen till Piteå den 10 maj och vårt seminarium; Bioekonomin växer i norra Sverige! Vi i arrangerar det tillsammans med Bothnia Bioindustries Cluster och inleder med BioFuel Regions årsstämma. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Nya regler för biobränslen tidigareläggs

  Etiketter: Bioenergi
  Regeringen tidigarelägger sina planer på ett nytt regelverk för biodrivmedel. Redan nästa år kan reglerna komma att träda i kraft. Men Centerpartiet tycker att regeringen agerar långsamt och varnar för att palmolja som blandas i biodiesel kan slå ut klimatvänligare biobränslen redan i år. / DN
  Läs mer
 • Biovärme i fler än 510 fjärrvärmenät

  Etiketter: Bioenergi
  Omställningen från fossila bränslen till biobränslen för uppvärmning inom fjärrvärme i Sverige har gjort att biovärme idag står för huvuddelen av uppvärmningen i fler än 510 fjärrvärmenät. / Svebio
  Läs mer
 • Stormen Gudrun blev starten för något nytt

  Etiketter: Bioenergi, Stormfällning
  När Niclas Jonsson i Böta Kvarn, utanför Ruda, för elva år sedan startade pelletstillverkning, var det med ambitionen att utgöra en del av energiomställningen i industrin. I dag har han förädlat sin teknik för pelletsförbränning så långt att den på ett effektivt sätt kan ersätta olja eller gas vid ångproduktion i kvalificerade tillämpningar. / Svenskt Näringsliv
  Läs mer
 • Remissvar: Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I sitt remissvar på EU:s bränslekvalitets-direktiv betonar 2030 att krav även bör ställas på fossila drivmedel, och att det bör gå att gynna biodrivmedel även utanför flygsektorn. / 2030-sekretariatet
  Läs mer
 • Klimatvänligare transporter - seminarium i Bryssel

  Etiketter: Bioenergi
  Miljöminister Karolina Skog inledningstalade vid ett seminarium i Bryssel 25 januari. Temat var EU:s omställning till mer klimatvänliga transporter och Karolina Skog betonade vikten av en ökad användning av hållbara biobränslen i fordonsflottan. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Swedavia prisas för sin upphandling av biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  ”Swedavia har genom sin upphandling utvecklat upphandlingsförfarandet och gynnat innovation” märks i motiveringen. Medarbetaren Joachim Wersén, ansvarig Strategisk inköp, får Hexanovas årliga pris ”Handslaget” för bästa upphandling. Priset delas ut av tidningen Offentliga affärer. / Energipress
  Läs mer
 • Storsatsning på biobränsle i finska Kemi

  Etiketter: Bioenergi
  Ett kinesiskt företag har långtgående planer på att starta en biobränslefabrik i finska Kemi två mil från den svenska gränsen. Det kinesiska företaget heter Kaidi. Norra Finland och norra Sverige lockar kineserna tack vare råvaran skogsavfall, spillträd eller energiträd som man planerar att producera biobränsle av. / Svt Norrbotten
  Läs mer

Sidor