biobränsle

 • Så tycker riksdagspartierna om biobränslen

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  Här är politikernas hållning - parti för parti. / ETC
  Läs mer
 • Brist på hyvelspån ger pelletsbrist

  Etiketter: Bioenergi
  Problemen för skogs- och träindustrierna efter den snöiga vintern får effekt på pelletstillverkare, som måste hålla produktionen nere i brist på råvara./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Kritik mot löften om grönt flygbränsle från skogen

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö
  Forskare vid Luleå tekniska universitet lovar att hela Sverige snart kan flyga grönt med bränsle från skogen. Men kritiker ser flera problem. ”Om biodrivmedlet ska komma från skogen måste annan användning av skogsråvara minska”, säger biologiprofessor David van der Spoel./ ETC
  Läs mer
 • Vad ska vi med skogen till? – Del 1

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Hur är det egentligen ställt med det svenska skogsbruket? Varför vill regeringen skydda mer skog? Miljöorganisationer, gräsrotsinitiativ och nu även företag kritiserar de stora skogsbolagen för att använda ohållbara metoder och förvillande marknadsföring. Men hur ligger det till? Är det inte bra för klimatet med trädplantering, träprodukter och mer biobränsle? Och är det inte väldigt olönsamt att bevara skog? Supermiljöbloggen reder ut det i den här temaserien om skogen i fyra delar! / Supermiljöbloggen
  Läs mer
 • Regeringen utser Maria Wetterstrand att utreda hållbara biobränslen inom flyget

  Etiketter: Bioenergi
  Klimatpåverkan från internationella flygresor ökar kraftigt och enligt prognoserna kommer ökningen att fortsätta – även utsläppen från svenskarnas internationella flygresor. Regeringen tillsätter Maria Wetterstrand som särskild utredare att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen. / Regeringen
  Läs mer
 • Får bidrag för klimatsmart investering

  Etiketter: Bioenergi
  Sveaskog Förvaltnings AB i Hallsberg tilldelas 2 595 150 kr för att konvertera sin värmeanläggning från fossilt till biobränsle. Det är Naturvårdsverket som fördelat 11,5 milj kr statliga bidrag i en ny omgång av det så kallade Klimatklivet. / Sydnärkenytt
  Läs mer
 • Tallolja ger många nya jobb i glesbygden

  Etiketter: Bioenergi
  Det kan skapas uppemot 1 000 nya jobb i Sverige, efter veckans beslut i EU-parlamentet om att tallolja även fortsättningsvis ska klassas som biobränsle. / SR
  Läs mer
 • Biobränsle är hett igen

  Etiketter: Bioenergi
  Tack vare skogsindustrins utveckling och marknadens ökande intresse för skogsbaserade produkter står biobränslet inför en comeback. /Sveaskog
  Läs mer
 • Viktig beståndsdel i trä kartlagd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid bland annat KTH har studerat granträ på nanonivå. I detta arbete har de identifierat ett återkommande mönster hos ett ämne i granen som påverkar samspelet med andra beståndsdelar. Resultatet kan användas för att dra bättre nytta av skogen, en av Sveriges största naturresurser, i form av bättre förståelse för granträets styrka men också hur man bäst kan producera biobränslen. / KTH
  Läs mer
 • Skogen viktig för ett fossilfritt län

  Etiketter: Bioenergi
  Under 2015 producerade Kalmar läns fjärrvärmenät biovärme motsvarande uppvärmningen av 82 000 villor. Den viktigaste råvaran var biobränslen från skogsbruket och skogsindustrin. Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen och här finns en outnyttjad potential för Kalmar läns politiker, energibolag och fastighetsägare, skriver Gustav Melin, Svebio, och Peter Granborn, Scandbio. / VT
  Läs mer

Sidor