biobränsle

 • Lansering av Sveriges första webbaserade handelsplats för biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Den 6 mars 2012 lanserar Enbio AB sin nya handelsplats Energy Biofuel Exchange. EBX hjälper köpare och säljare av biobränsle att finna nya affärsmöjligheter över webben. EBX blir ett verktyg för olika aktörer på marknaden att kunna mötas på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.
  Läs mer
 • Mer biobränsle i tanken med förjäsning?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Varför bara lagra när man samtidigt kan förjäsa, skydda och förbättra energiråvaran? Allehanda mikrober attackerar och bryter ned naturfuktig biomassa under lagring. Substansförlusterna är ofta betydande och vissa mikrober är hälsovådliga. / SLU
  Läs mer
 • Sveaskog levererade 3 TWh biobränsle år 2011

  Etiketter: Bioenergi
  År 2011 blev det 15:e året i rad som Sveaskog ökade sin biobränsleaffär och för första gången levererade man mer än 3 TWh förnyelsebar energi under ett år. Biobränsleaffären uppgick år 2011 till 650 miljoner kronor. / Sveaskog
  Läs mer
 • Nya kriterier för biobränslens klimatpåverkan

  Etiketter: Bioenergi
  Efter år av diskussioner om biodrivmedels miljöpåverkan införs nästa vecka hållbarhetskrav på produktionen. Om inte kriterierna uppfylls får producenterna inte de skattelättnader som är knutna till de alternativa bränslena. / SR Ekot
  Läs mer

Sidor