biobränsle

 • Biobränslemarknaden tredubblas till 2050

  Etiketter: Bioenergi
  För att klara världens behov av värme och el kommer marknaden för biobränslen att öka med motsvarande 15 miljarder ton trädbränsle. (ATL)
  Läs mer
 • Södra har beslutat om energiinvesteringar i Värö

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Genom investeringarna kan vi öka energieffektiviteten ytterligare vid Värökombinatet, samtidigt som vi skapar en lönsam förädling av medlemmarnas virkesråvara, säger Gunilla Saltin, tillförordnad koncernchef och vd för Södra Cell.En ny mesaugn möjliggör en minskning av förbrukningen av olja och bark. I stället används biobränsle i form av träpulver. Mesaugnen används för att kunna återanvända kalk i massaproduktionen. / Redeye
  Läs mer
 • Eon: Skatteverket hotar miljardinvesteringar i biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Skatteverket vill beskatta kraftvärmeverk som fastigheter. Eon anser att förslaget är ett hot mot utbyggnaden av alternativ energi och vädjar till regeringen om att stoppa Skatteverket. / Dagens Opinion
  Läs mer
 • Ny handbok om förnybara bränslen

  Etiketter: Bioenergi
  En ny version av Bränslehandboken har kommit ut. Den omfattar förnyelsebara bränslen som är tillgängliga på den svenska marknaden eller som bedöms kunna bli tillgängliga inom en tids­period av 10 år. / Bioenergiportalen
  Läs mer
 • Oförändrade priser för skogsägarna

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna Mellanskog tror att priserna för timmer och massaved kommer att vara oförändrade för resten av året. Anledningen är osäkerheten i konjunkturen samt höga massaveds- och biobränslelager. / nwt.se
  Läs mer
 • Biobränsle en ofrånkomlig energikälla

  Etiketter: Bioenergi
  Biobränsle är inte en ideal energikälla, men den är realistisk och den är bättre än fossila bränslen, skriver Hans Nordström i en kommentar på insändarsidan. / unt.se
  Läs mer
 • Det behövs kapacitet för att frakta biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Det behövs kapacitet både på vägar, järnvägar och i hamnar för att hantera de ständigt ökande volymerna biobränslen. Trafikverket har i sin kapacitetsutredning missat denna viktiga och växande del av godstrafiken. Det framhåller Svebio i ett yttrande över utredningen. / Svebio
  Läs mer
 • Maskinförare tar greppet om spillet

  Etiketter: Skog
  Spillprodukterna vid skogsavverkning – grenar, ris och toppar – kan bli till biobränsle i industrier och värmeverk. Stora Enso i Ockelbo utbildar just nu sina maskinförare att ta bättre vara på spillet och minska skadorna på marken. / Arbetarbladet
  Läs mer
 • Biobränslet saknar inte lösningar

  Etiketter: Bioenergi
  Förutsättningarna finns där, behovet likaså. Vad är det egentligen som hindrar biobränslet från att nå en bred användning inom flyget? / travelreport
  Läs mer
 • Försök med biobränsle på rätt väg

  Etiketter: Bioenergi
  Biobränslet i projektet tillverkas av svartlut, en biprodukt av massaframställning, vid Chemrecs förgasningsanläggning i Piteå. Produktionen fungerar väl och möjligheten att framställa bränslet i stor skala beror till stor del på de styrmedel som kommer att finnas för förnyelsebara bränslen. / klimatsmart.se
  Läs mer

Sidor