biobränsle

 • Siljan Group och Adven värmer Mora med närproducerat biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Siljan Group AB berättade redan i juni om den investering som sker i en ny, modern värmecentral vid sågen i Mora, en satsning på cirka 70 Mkr. Som en förlängning av detta projekt har Siljan Group i dagarna tecknat ett långsiktigt avtal med Adven Energilösningar AB, som innebär att lokalproducerat biobränsle kommer att fungera som energikälla till Moras fjärrvärmenät. / Bioenergi
  Läs mer
 • Biometria ger skogsindustrin ökad konkurrenskraft

  Etiketter: Skog
  Basen i Biometrias verksamhet, som sker varje dag året runt, blir mätning med informationsflöden om virke och biobränsle. Samarbetet mellan olika aktörer underlättar virkeshandeln på sätt som är unikt för Sverige. / SDC
  Läs mer
 • Biobränsle ersätter kol i Finland

  Etiketter: Bioenergi
  Det finska energibolaget Lahti Energia Oy bygger en ny bioanläggning som drivs med certifierat biobränsle på kraftverksområdet i Kymijärvi i Lahtis. / Nihlén Teknik
  Läs mer
 • Var åttonde avhandling rör miljöfrågor – lågt räknat

  Etiketter: Bioenergi
  Av årets cirka 240 publicerade avhandlingar vid Lunds universitet berör inte mindre än 30 miljön - på ett eller annat sätt. Balasz Franko har ägnat ett par år åt att bli expert på vilken sorts biomassa som egentligen kan användas för att framställa biobränsle. / Sydsvenskan
  Läs mer
 • Så ska Sverige få mer biobränsle i flyget

  Etiketter: Bioenergi
  Sveriges inrikesflyg ska bli fossilfritt på sikt. Därför får Energimyndigheten 100 miljoner kronor för att stötta forskning och innovationer inom området. – Vi är öppna för de flesta teknikspår, men när det gäller råvaror är det fokus på skogen, säger Jonas Lindmark, handläggare. / Energimyndigheten
  Läs mer
 • EUU presenterar: Södra Cell Värö - en toppmodern massafabrik med spetskompetens

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Nära de västsvenska skogarna i Halland ligger Södra Cell Värö. Här produceras pappersmassa, grön el, fjärrvärme och biobränsle. Fabriken kan med stolthet presentera sig som ett av världens modernaste sulfatmassabruk. Inom området kompetens ligger Södra Cell i framkant. / Industrinyheter.se
  Läs mer
 • Medelstor industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Tillverkande industri kan spara drygt 5 000 kronor per kubikmeter fossilolja som ersätts med träpellets. Det blir en miljon per år för en medelstor industri som använder 200 kubikmeter olja per år. / Svebio
  Läs mer
 • 100 miljoner till hållbart biobränsle till flyget

  Etiketter: Bioenergi
  Flygtrafiken står idag för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid. Samtidigt är utbudet av hållbara alternativ till fossilt flygbränsle mycket litet. Regeringen gav i förra veckan Energimyndigheten i uppdrag att verka för att öka användningen av hållbara biobränslen i flyget. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Näringsläckaget ur Blekinges skogar måste hejdas

  Etiketter: Bioenergi
  På tio år har det blivit fyra gånger vanligare att grenar och trädtoppar rensas ut ur Blekinges skogar efter en avverkning för att användas till biobränsle. Det innebär ett stort näringsläckage ur skogen eftersom askan från förbränningen sällan återförs till skogen. Nu ordnar Skogsstyrelsen en träff för att ändra på det här. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • "Klimatmål kräver mer inhemska biobränslen"

  Etiketter: Bioenergi
  Klimatmålet att minska de fossila utsläppen från transporter med 70 procent till år 2030 kommer inte nås. Det kan bli brist på hållbara biodrivmedel. / SR P4 Kronoberg
  Läs mer

Sidor