biobränsle

 • Lantmännen Agroenergi och Neova bildar Sveriges ledande företag inom träpelletslösningar

  Etiketter: Bioenergi
  Lantmännen och Neova AB slår samman sina respektive verksamheter inom träpellets och andra förädlade fasta biobränslen och blir ledande inom träpelletslösningar. Det sammanslagna bolaget omfattar Neovas förädlade fasta biobränsleverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland. / Lantmännen
  Läs mer
 • Lantmännen Agroenergi och Neova bildar nytt företag

  Etiketter: Bioenergi
  Nu ska Lantmännen och Neova slå samman sina verksamheter inom träpellets och andra förädlade fasta biobränslen. Det nya bolaget kommer att omfatta Neovas förädlade fasta biobränsleverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland./ Energinyheter.se
  Läs mer
 • Biobränslen vår största energikälla

  Etiketter: Bioenergi
  Biobränslena har blivit Sveriges största energikälla. Av den energi vi använder kommer 32 procent från biobränslen, en större andel än den som kommer från olja (30 procent), vattenkraft (15 procent) och kärnkraft (12 procent). / Bioenergiportalen
  Läs mer
 • Ingen plats för flis i ny stadsdel

  Etiketter: Bioenergi
  Snart försvinner flishögarna från Norrtälje hamn. Verksamheten flyttas till Hargshamn, vilket innebär högre fjärrvärmepriser. Huvuddelen av den flis som eldas i biobränslepannorna i Arsta, Norrtälje, och Rimbo importeras sjövägen från Lettland. / Norrtelje Tidning
  Läs mer
 • Så produceras biobränsle från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Tre entreprenörer berättar hur rester från skogsavverkningar, samlas in, flisas och transporteras till värmeverk eller till en depå där bränslet lagras inför kommande vinter. De flesta städer i Mälardalen och i resten av Sverige värms upp med biobränsle. Hela 32 procent av Sveriges energianvändning kommer från bioenergi, största delen hämtas från skogen, så här kan det gå till. / Svebio
  Läs mer
 • Jättefabrik skapar bilbränsle av skog

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsrester in, fordonsgas ut. Nu tas världens första storskaliga produktion av biogas från förgasning i drift. Anläggningen i Göteborg ska försörja upp till 20 000 bilar med bränsle./ Ny Teknik
  Läs mer
 • Ny publikation om förnybar energi från KSLA

  Etiketter: Bioenergi
  Förnybar energi - Sveriges okända gröna revolution. Det är titeln på en ny publikation från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens energikommitté. Författare till rapporten är Kjell Andersson, näringspolitisk rådgivare på Svebio, som tidigare har följt energifrågorna under flera decennier på olika befattningar./ KSLA
  Läs mer
 • Skogsdiesel lockar investerare

  Etiketter: Bioenergi
  Dagens priser på diesel och bensin gör det intressant att utveckla alternativa bränslen från skogen. Det menar Fredrik Lundqvist, konsult på ÅF Consult. Vid ett seminarium i Piteå kring skogen och klimatet avslöjade han att det finns en ”handfull projektägare i Sverige som verkar beredda att investera i industriell produktion av pyrolysolja – som kan bli grunden även för fordonsbränslen”./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Effektivare tillverkning av gröna drivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Nya tekniker för effektiv omvandling av vedråvara och jordbruksrester till flytande biobränsle har tagits fram av forskare vid Umeå universitet. Det är Adnan Cavka vid kemiska institutionen som i sitt avhandlingsarbete utvecklat teknikerna. Han försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 29 november./ Kemivarldenbiotech.se
  Läs mer
 • Skog blir biogas i storstad

  Etiketter: Bioenergi
  På Hisingen i Göteborg ska GoBiGas-projektet inom ett par månader börja leverera biogas, framställd genom termisk förgasning av spill från skogsbruket. När biobränslet förgasas vid ungefär 850 grader i syrefri miljö bildas syntesgas, en blandning av kolmonoxid och vätgas. Gasblandningen omvandlas sedan i flera processteg till metan. Gasens kvalitet är jämförbar med naturgas och kan därmed blandas i samma gasnät. Källa: Göteborg Energi. Se filmen! / Papernet
  Läs mer

Sidor