biobränsle

 • Så konverterar du oljepannan till biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  1 januari 2015 reduceras industrins skattesubventioner på olja och konvertering till biobränsle blir ett attraktivt beslut. STF har nu en ny kurs där kunskap om vilka tekniska och ekonomiska förutsättningarna som finns vid en sådan konvertering till biobränsle. / Webfinanser
  Läs mer
 • Biokraftkartan 2014

  Etiketter: Bioenergi
  Tidningen Bioenergi har nu uppdaterat den årliga Biokraftkartan. El producerad med biobränslen, torv och avfall – biokraft – är fortfarande den tredje största formen av elproduktion i Sverige efter vattenkraft och kärnkraft. Den totalt installerade effekten i de biokraftverk som är i drift är cirka 4 382 MW. Biokraften levererade under 2013 drygt 10 TWh el från biobränsle, avfall och torv. / Svebio
  Läs mer
 • El från biokraft fortsätter att öka

  Etiketter: Bioenergi
  Det finns 201 biokraftverk i drift i Sverige idag och drygt 30 anläggningar byggs eller planeras. Det visar tidningen Bioenergis nya sammanställning över biokraft i Sverige. Den totala installerade effekten i de biokraftverk som är i drift är cirka 4 382 MW. Biokraften levererade under 2013 drygt 10 TWh el från biobränsle, avfall och torv. / Svebio
  Läs mer
 • Kraftigt prisfall i skogsbränslemarknaden

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  Biobränslen och inte minst skogsbränslen är populära och positivt laddade framtidsfrågor särskilt under denna valrörelse. Verkligheten ute bland skogar och värmeverk är dock en helt annan. Under de senaste tre åren har skogsbränslemarknaden pressats och läget är nu akut. Med det kraftiga prisfallet löper vi en stor risk att delar av skogsbränslenäringen helt enkelt slås ut, se figur 1. När skogsbranden i Sala dessutom frigjort enorma mängder biomassa, där över 2/3 endast kan användas för energiändamål, blir denna fråga extremt aktuell. / Danske Bank
  Läs mer
 • Sekab kritiseras i Uppdrag granskning

  Etiketter: Bioenergi
  Etanolföretaget Sekab skulle bevara arbetstillfällen och göra fordonsbränsle av norrländsk skog. Men i stället investerades tre kommuners pengar i Östeuropa och Tanzania - och stora summor har gått till höga löner och lyxhotell, enligt Uppdrag granskning./ ATL
  Läs mer
 • Biobränslescenarier – hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030?

  Etiketter: Bioenergi
  På uppdrag av Svebio har Profu tagit fram ett scenario som visar hur biobränslen kan bidra till ett energisystem med en hög andel förnybar energi år 2030. Rapporten går igenom samtliga användningsområden inom svensk energi, transporter, uppvärmning i bostäder och energianvändning i industri och en möjlig ökad användning inom dessa sektorer. / Svebio
  Läs mer
 • Biokraft, Stockholms okända elproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  De bioenergidrivna kraftvärmeverken i Stockholmsregionen producerar 1,6 TWh el, tillräckligt för att försörja alla hushåll i Stockholm med hushållsel. I Stockholmsregionen produceras ungefär 12,2 TWh fjärrvärme och 64 procent av bränslena är biobränslen, avfall medräknat. / Svebio
  Läs mer
 • Biobränsle kan ersätta olja

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige är ett föredöme för andra länder när det gäller att utnyttja skogens restprodukter för biobränsle. 70 procent av Sveriges värmekraftverk drivs av biobränsle och tredjedel av Sveriges energi kommer från bioenergi. / Energinyheter.sde
  Läs mer
 • Skogens möjligheter

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Intresset för svensk skog har ökat markant i och med att biobränslen blivit en allt viktigare del i vår energiförsörjning. Kungl. Vetenskapsakademien anordnar därför en workshop om bland annat skogstillväxten, skogens möjligheter som kolsänka och möjligheten att fånga in koldioxid. / KSLA
  Läs mer
 • Jättar inleder bränslesamarbete

  Etiketter: Bioenergi
  UPM, Fortum och Valmet ska samarbeta för att utveckla en ny teknik för tillverkning av avancerade bränslen. Tanken är att utveckla pyrolysteknik för uppgradering av bio-olja och kommersialisera lösningen. Projektet heter LignoCat (Bränslen från lignocellulosa genom katalytisk pyrolys) och är en naturlig fortsättning på konsortiets tidigare bioolje projekt tillsammans med Statens tekniska forskningscentral./ Papernet.se
  Läs mer

Sidor