biobränsle

 • Sekab kritiseras i Uppdrag granskning

  Etiketter: Bioenergi
  Etanolföretaget Sekab skulle bevara arbetstillfällen och göra fordonsbränsle av norrländsk skog. Men i stället investerades tre kommuners pengar i Östeuropa och Tanzania - och stora summor har gått till höga löner och lyxhotell, enligt Uppdrag granskning./ ATL
  Läs mer
 • Biobränslescenarier – hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030?

  Etiketter: Bioenergi
  På uppdrag av Svebio har Profu tagit fram ett scenario som visar hur biobränslen kan bidra till ett energisystem med en hög andel förnybar energi år 2030. Rapporten går igenom samtliga användningsområden inom svensk energi, transporter, uppvärmning i bostäder och energianvändning i industri och en möjlig ökad användning inom dessa sektorer. / Svebio
  Läs mer
 • Biokraft, Stockholms okända elproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  De bioenergidrivna kraftvärmeverken i Stockholmsregionen producerar 1,6 TWh el, tillräckligt för att försörja alla hushåll i Stockholm med hushållsel. I Stockholmsregionen produceras ungefär 12,2 TWh fjärrvärme och 64 procent av bränslena är biobränslen, avfall medräknat. / Svebio
  Läs mer
 • Biobränsle kan ersätta olja

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige är ett föredöme för andra länder när det gäller att utnyttja skogens restprodukter för biobränsle. 70 procent av Sveriges värmekraftverk drivs av biobränsle och tredjedel av Sveriges energi kommer från bioenergi. / Energinyheter.sde
  Läs mer
 • Skogens möjligheter

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Intresset för svensk skog har ökat markant i och med att biobränslen blivit en allt viktigare del i vår energiförsörjning. Kungl. Vetenskapsakademien anordnar därför en workshop om bland annat skogstillväxten, skogens möjligheter som kolsänka och möjligheten att fånga in koldioxid. / KSLA
  Läs mer
 • Jättar inleder bränslesamarbete

  Etiketter: Bioenergi
  UPM, Fortum och Valmet ska samarbeta för att utveckla en ny teknik för tillverkning av avancerade bränslen. Tanken är att utveckla pyrolysteknik för uppgradering av bio-olja och kommersialisera lösningen. Projektet heter LignoCat (Bränslen från lignocellulosa genom katalytisk pyrolys) och är en naturlig fortsättning på konsortiets tidigare bioolje projekt tillsammans med Statens tekniska forskningscentral./ Papernet.se
  Läs mer
 • Paperboards marginal för utsläpp minskar

  Etiketter: Bioenergi, Massa- och pappersindustrin
  Iggesunds Paperboard vill ha för stor marginal på sina utsläpp och därför förlorar bolaget sitt överklagande. I samband med att Iggesund Paperboard vill öka sin produktion har de också renoverat sin biobränslepanna för tio miljoner kronor. Det finns också planerna på att öka produktionen vid Iggesund Timbers sågverk, vars torkanläggning drivs från samma panna. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Kan vi kompensera för bortfall av livsmiljöer vid uttag av biobränsleved?

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  I de stubbar, grenar och toppar som lämnas kvar efter avverkning lever många arter av skalbaggar, lavar, mossor och svampar. I ökande utsträckning tas nu även dessa avverkningsrester ut för att användas som biobränsle. / SLU
  Läs mer
 • Nytt kraftverk för biomassa tas i drift i Florida

  Etiketter: Bioenergi
  Gainesville Renewable Energy Center (GREC) är ett nytt biobränsleeldat elproducerande kraftverk, på drygt ett hundra megawatt. Kraftverketinnehåller ett nytt biobränslehanteringssystem, en biobränslepanna, ett kyltorn samt en turbin som drivs av kondenseringsånga. / Energinyheter
  Läs mer
 • 20 procents torrare biobränsle på ett år

  Etiketter: Bioenergi
  År 2012 var ett väldigt regnigt år som ledde till att Sveaskogs biobränsleleveranser hade hög fukthalt. Under år 2013 påbörjades därför ett omfattande utbildnings- och kvalitetsarbete med fokus på att få högre torrhalt. Resultat är i snitt 20 procents torrare biobränsle till kund vid 2013-års utgång. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor