biobränsle

 • Hussvampen - husägarens skräck, men kanske också framtidens biobränsle

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nils berättar om hur hussvampen bryter ned trä, var den kommer ifrån och den forskning som pågår på institutionen. / SLU
  Läs mer
 • Riktigt hett i nya värmeverket

  Etiketter: Bioenergi
  – Vi har enbart tillstånd att elda med biobränsle så det blir mycket bark och grot som är flisat. Vi har köpt två tomter på baksidan som vi asfalterat och har vår bränsledepå på. Allt bränsle kommer från skogen och vi har en miljömätningsutrustning som hela tiden mäter utsläppen, det finns många krav att uppfylla. / Söderåsen
  Läs mer
 • Biobränslen – var finns konflikterna?

  Etiketter: Bioenergi
  Välkommen till ett seminarium om biobränslen med energiminister Ibrahim Baylan (S), Europa-parlamentets ansvariga förhandlare Nils Torvalds (Svenska Folkpartiet i Finland) samt Christofer Fjellner (M) där vi får höra om de diskussioner som pågår på EU-nivå om biobränslen. Hur ser EU-förslagen ut som kommer att påverka oss i Sverige och vad innebär de för svenska bilister och fordonstillverkare? Vad säger biobränsleproducenter, miljö- och biståndsorganisationer? Och hur låter tongångarna i Europaparlamentet och EU:s ministerråd? / Svebio
  Läs mer
 • SAS flyger för första gången på biobränsle från Arlanda

  Etiketter: Bioenergi
  SAS flight SK 066 klockan 8.15 den 4 november till Östersund blir den första reguljära flighten från Arlanda som går på biodrivmedel. Med på flighten finns många av deltagarna i Svebios konferens Årets Bioenergidagar som arrangeras i Östersund 4 – 5 november, och där ett av årets teman är biobränslen för flyg. / Svebio
  Läs mer
 • Simuleringar visar bästa sätt att lösa upp cellulosa

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Innan cellulosa ska användas för att framställa biobränsle måste det lösas upp. Det är en mycket svår process. Nu har Faranak Bazooyar presenterat en doktorsavhandling där hon har gjort simuleringar av två sätt att lösa upp cellulosan./ Forskning.se
  Läs mer
 • Varm höst svår för skogsföretagen

  Etiketter: Bioenergi
  Hösten 2014 går till historien som en av de varmaste någonsin. Det ställer till det för skogsföretagen, som nu får lägga det avverkade biobränslet på hög. – Jag hörde att energiföretagen använt 50-60 procent mindre än vanligt i oktober, säger Joakim Rosén, råvaruinköpare på Frödinge Skog AB./ Kinda-Posten
  Läs mer
 • Så konverterar du oljepannan till biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  1 januari 2015 reduceras industrins skattesubventioner på olja och konvertering till biobränsle blir ett attraktivt beslut. STF har nu en ny kurs där kunskap om vilka tekniska och ekonomiska förutsättningarna som finns vid en sådan konvertering till biobränsle. / Webfinanser
  Läs mer
 • Biokraftkartan 2014

  Etiketter: Bioenergi
  Tidningen Bioenergi har nu uppdaterat den årliga Biokraftkartan. El producerad med biobränslen, torv och avfall – biokraft – är fortfarande den tredje största formen av elproduktion i Sverige efter vattenkraft och kärnkraft. Den totalt installerade effekten i de biokraftverk som är i drift är cirka 4 382 MW. Biokraften levererade under 2013 drygt 10 TWh el från biobränsle, avfall och torv. / Svebio
  Läs mer
 • El från biokraft fortsätter att öka

  Etiketter: Bioenergi
  Det finns 201 biokraftverk i drift i Sverige idag och drygt 30 anläggningar byggs eller planeras. Det visar tidningen Bioenergis nya sammanställning över biokraft i Sverige. Den totala installerade effekten i de biokraftverk som är i drift är cirka 4 382 MW. Biokraften levererade under 2013 drygt 10 TWh el från biobränsle, avfall och torv. / Svebio
  Läs mer
 • Kraftigt prisfall i skogsbränslemarknaden

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  Biobränslen och inte minst skogsbränslen är populära och positivt laddade framtidsfrågor särskilt under denna valrörelse. Verkligheten ute bland skogar och värmeverk är dock en helt annan. Under de senaste tre åren har skogsbränslemarknaden pressats och läget är nu akut. Med det kraftiga prisfallet löper vi en stor risk att delar av skogsbränslenäringen helt enkelt slås ut, se figur 1. När skogsbranden i Sala dessutom frigjort enorma mängder biomassa, där över 2/3 endast kan användas för energiändamål, blir denna fråga extremt aktuell. / Danske Bank
  Läs mer

Sidor