biobränsle

 • Debatt: Skogsbruket och SNF hand i hand för biobränslen

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  Ofta har skogsbruket och miljörörelsen vitt skilda uppfattningar. Men i en fråga står skogsbruket och SNF på samma barrikad. Naturskyddsföreningens europeiska motsvarighet, EEB, kräver att biobränslen från skogen likställs med fossila bränslen, inom ramen för EU: s handelssystem för utsläpp. SNF protesterar. / Skogsland
  Läs mer
 • Mark och vatten försuras mindre än befarat av grot-uttag i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid skogsavverkningar blir det allt vanligare att även grenar, toppar och barr (”grot”) fraktas bort från hyggena, för att användas som biobränsle. Det finns farhågor om att detta intensiva utnyttjande av skogsråvaran på sikt kommer att leda till försurade marker och vatten, men risken tycks vara mindre än befarat. Det visar en avhandling av Therese Zetterberg från Sveriges lantbruksuniversitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. / SLU
  Läs mer
 • Mark och vatten försuras mindre än befarat av grot-uttag i skogen

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Vid skogsavverkningar blir det allt vanligare att även grenar, toppar och barr (”grot”) fraktas bort från hyggena, för att användas som biobränsle. Det finns farhågor om att detta intensiva utnyttjande av skogsråvaran på sikt kommer att leda till försurade marker och vatten, men risken tycks vara mindre än befarat. Det visar en avhandling av Therese Zetterberg från Sveriges lantbruksuniversitet och IVL Svenska Miljöinstitutet./ SLU
  Läs mer
 • Gustav Melin, Svebio: ”Står den svenska miljörörelsen upp för kretslopp och sund vetenskap?”

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det kommer allt mer oroande signaler från miljörörelsen på Europanivå, som ifrågasätter biobränslenas klimat- och miljönytta. / Supermiljöbloggen
  Läs mer
 • Skogsindustrin har minskat användningen av fossila bränslen med 71 % på tio år

  Etiketter: Bioenergi
  Användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin har minskat med 71 procent på tio år. Idag använder skogsindustrin 2,2 TWh fossila bränslen per år, en minskning med 5,4 TWh på tio år. Omställningen har skett genom effektivisering av processer och ersättning av framförallt olja med biobränslen i form av egna biprodukter. / Svebio
  Läs mer
 • Gin – smakfull etanol som nu produceras med biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Det pågår en energiomvandling i den brittiska industrin för starka drycker. I Skottland har ett antal whisky-destillerier bytt från fossila bränslen till förnybara, och nu har också en engelsk gintillverkare med sina välkända blå flaskor gått över till biobränsle. Pannan eldas med en blandning av flis och kryddrester från ginproduktionen. Värmen används också för växthus där en del av de kryddor som används i tillverkningen odlas. / Svebio
  Läs mer
 • Bättre metoder för att omvandla biomassa till etanol

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Kemisten Venkata Prabhakar Soudham har testat olika växter och visar att bark är en typ av växtmaterial som lättare än andra kan omvandlas till biobränslet etanol. Dessutom har han utvecklat metoder för att övervinna hinder vid omvandlingsprocessen. Ventaka försvarar sin avhandling den 28 maj vid Umeå universitet. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Hussvampen kan bli värdefull inom biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  I framtidens biobränsle kan hussvampen vara en viktig del av processen. Hussvampens förmåga att snabbt bryta ned trä kan bli ett värdefullt verktyg vid utvecklingen av biobränslen. Det anser Nils Högberg, professor vid SLU, som forskat på hussvamp i tio år. / Skogsland
  Läs mer
 • Biobränslen ger bättre energitrygghet i de baltiska länderna

  Etiketter: Bioenergi
  Försörjningstrygghet står i fokus för Nordic Baltic Bioenergy Conference 14 – 16 april i Riga. De baltiska länderna är fortfarande starkt beroende av import från Ryssland av gas och andra fossila bränslen. Samtidigt har länderna stora egna tillgångar på biobränslen och potential att öka produktionen av biomassa från de egna skogarna och jordbruket. Att utveckla bioenergisektorn skapar ökad energitrygghet, ekonomisk utveckling och sysselsättning samtidigt som utsläppen av koldioxid minskas. / Svebio
  Läs mer
 • Stubbar som biobränsle intresserar många

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Stubbar som biobränsle, är det en bra idé? Intresset för biobränsle från skogen är stort och efterfrågan på olika bränslesortiment ökar. Den 26:e mars träffades forskare, myndigheter och företag på World Trade Center i Stockholm för att ta del av resultat från ett åtta år långt forskningsprogram. / SLU
  Läs mer

Sidor