biobränsle

 • Pressinbjudan: Biobränsle från svenska skogar ger minskade koldioxidutsläpp

  Etiketter: Bioenergi
  Via Moelvens nya bioterminal i Karlskoga kommer energiföretaget Fortum Värme att frakta biobränsle från svenska skogar till sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Den nya anläggningen, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar. / Moelven
  Läs mer
 • Ökat intresse för biobränsle i kylan

  Etiketter: Bioenergi
  Efterfrågan på biobränsle i länet har fyrdubblats på några dagar. Det är värmekraftverk runt om i landet som måste möta den stränga kylan genom att elda mer spån, bark och flis från skogsindustrin. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Nu är Sveriges största skogsägare medlemmar i Paper Province

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Sveaskog Förvaltnings AB är nu medlemmar i Paper Province. Som ägare av 14 procent av skogen är de Sveriges största skogsägare. – Vi producerar tall och grantimmer, massaved och biobränsle till våra kunder, berättar Eva Karlsson Berg, marknadsområdeschef för Mitt. / Paper Province
  Läs mer
 • Derome lanserar Pellets Plus för företagskunder

  Etiketter: Bioenergi
  När industrierna går från fossila bränslen till biobränsle väljer allt fler företag pellets som alternativ för uppvärmning. För att möta det ökade behovet lanserar Derome Pellets sitt nya koncept Pellets Plus, som vänder sig till företagskunder som vill köpa pellets i bulk och få en högkvalitativ, och samtidigt prisstabil produkt. / Derome
  Läs mer
 • Biokraft kan ge 40 TWh 2040 med rätt styrmedel och teknikutveckling

  Etiketter: Bioenergi
  El producerad med biobränslen, biokraft, är ett huvudalternativ för att ge baskraft och balanskraft när kärnkraften avvecklas och vi får alltmer variabel elproduktion. Med rätt styrmedel och teknikutveckling kan biokraften ge 40 TWh el och 10 GW effekt år 2040, med en utbyggnad av 1 TWh per år. Det visar den rapport om biokraft som Svebio presenterat för Energikommissionen. / Svebio
  Läs mer
 • Tvingas varsla samtliga vid LTU Green Fuels

  Etiketter: Bioenergi
  LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags biobränslen till syntesgas och gröna drivmedel. Fokus ligger på att ersätta fossil olja med gröna drivmedel. Nu hotas hela anläggningen av nedläggning och unik samlad kompetens hos personalen går förlorad. Orsaken är brist på forskningsfinansiering. / Luleå Tekniska Universitet
  Läs mer
 • Biokraften kan växa i Värmland

  Etiketter: Bioenergi
  Debatt: Förra året producerades el från biobränslen, torv och avfall motsvarande omkring sju procent av all el som används i landet. / VF.se
  Läs mer
 • Biokraften kan växa i Östergötland

  Etiketter: Bioenergi
  Förra året producerades el från biobränslen, torv och avfall motsvarande omkring sju procent av all el som används i landet. Det är lika mycket som vindkraften. Men trots att biokraften kan spela en central roll som både baskraft och reglerkraft i det framtida energisystemet har den en undanskymd roll i energidebatten. / NT.se
  Läs mer
 • Ökad användning av biobränsle i fokus

  Etiketter: Bioenergi
  På en fullsatt Energilunch diskuterades idag biobränslets roll för Sveriges energiförsörjning och om det finns en möjlighet att öka användningen. Frågorna belystes ur flera perspektiv och även om inga klara besked fanns att få om framtiden, så framgick det tydligt att den svenska skogen redan idag bidrar stort till både Sveriges export och konkurrenskraft liksom klimatvänlig energi i form av både el och värme. / Svensk energi
  Läs mer
 • Biobränslen – en het potatis i Europa

  Etiketter: Bioenergi
  Tack vare att en tredjedel av Sveriges energiförsörjning kommer från biobränslen uppnådde Sverige delar av de uppsatta miljömålen för år 2020 redan år 2012. Men starka krafter i Europa vill jämföra biobränslen med fossila bränslen – och kan sätta stopp för utvecklingen. / Processnet.se
  Läs mer

Sidor