biobränsle

 • "Bygg om massabruket till biobränslefabrik"

  Etiketter: Bioenergi
  Möjligheten till storskalig produktion av andra generationens biobränslen kan ligga närmare än vi tror. Det lilla företaget Cellulose Fuels föreslår en process som utnyttjar existerande teknik och som passar för att konvertera gamla massafabriker. Resultatet kan bli biobränslen – med en energiverkningsgrad på 75 procent./ Papernet.se
  Läs mer
 • Debatt: Biobränsle är rätta vägen

  Etiketter: Bioenergi
  I regeringsförklaringen deklarerade statsministern: "Grunden läggs för en cirkulär ekonomi och biobaserad ekonomi som bidrar till att miljömålen nås. Det som i dag är avfall blir i stället en resurs som driver fram nya affärsmöjligheter." / Skogsland
  Läs mer
 • Stubbar som biobränsle – resultat från åtta års forskning presenteras

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Resultaten från ett åtta år långt forskningsprogram finansierat av SLU, Energimyndigheten och skogsnäringen har publicerats i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften “Forest Ecology and Management”. Några slutsatser är att stubbar är ett betydligt bättre bränsle ur klimatsynpunkt än fossila bränslen, att effekterna av stubbskörd ofta är kortsiktiga, och att de negativa effekterna på död-ved-beroende arter beror på andelen hyggen som stubbskördas. / SLU
  Läs mer
 • Flisen från Östersjöområdet värmer hundratusentals Stockholmare

  Etiketter: Bioenergi
  Fem båtar i veckan lastade med flis anländer till biokraftvärmeverket i Värtahamnen.
  Biokraftvärmeverket i Värtahamnen har varit i bruk sedan februari i år, men måndag den 9 maj var det officiell premiär. Lina Arvidsson, praktikant på Föreningen Skogen gjorde ett uppdrag till SkogsSverige med en rundtur både ovan och under jord.
  Läs mer
 • Nya biokraftvärmeverket i Värtan invigt

  Etiketter: Bioenergi
  Igår, måndag, invigde Fortum Värme sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan. Från och med i höst, när det är i kommersiell drift, kommer nästan 200 000 hushåll att förses med värme härifrån - värme från förnybart biobränsle. Invigningens tema var hur skogen gör Stockholm grönare och ger oss energi på flera sätt./ Affärsvärlden Börs
  Läs mer
 • Han ser flygets framtid i skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Vi måste gå över till att flyga fossilfritt och vi måste börja nu. Det anser BRA:s vd Anders Ehrling. Nyckeln för svensk del är enligt honom att staten bestämmer sig för att alla myndigheter ska flyga på biobränsle – då skulle svensk skogsindustri våga satsa på storskalig produktion./ Travel News
  Läs mer
 • Pressvisning av nya biokraftvärmeverket i Värtan - påminnelse

  Etiketter: Bioenergi
  Onsdagen den 4 Maj har Fortum Värme pressvisning av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Det är Sveriges, och ett av världens, största biobränslebaserade kraftvärmeverk i stadsmiljö. I och med att det tas i drift, höjs andelen förnybara eller återvunna bränslen för fjärrvärmeproduktionen i Stockholm till 90 procent och utsläppen väntas minska lokalt med 126 000 ton per år. / Fortum
  Läs mer
 • Uppmärksammade resultat om energieffektivisering i sågverksindustrin

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  De två faser som projektet EESI, EnergiEffektivisering inom SågverksIndustrin, varit indelade i är avslutade. Resultaten är nu till stor del publicerade på www.sp.se (fler rapporter kommer efterhand) och intresset från branschen är stort. Det handlar om allt från olika belysningsåtgärder, energiledningssystem, fukthaltsmätning i biobränsle och rökgaser, tryckluftsdistribution, till reglering av virkestorkarnas cirkulationsfläktar. / SP
  Läs mer
 • Nu kan du swisha för flygresans biobränsle

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö
  Fly Green Fund har gett affärsresenärer möjlighet att flyga på biobränsle under en längre tid. Nu erbjuds också tjänsten Bioflyg för privatresenärer. Tanken är att du swishar in pengar till bioflygbränslet. Den skogsråvara som blir över vid massatillverkning visat sig vara en mycket passande råvara. / Aktuell hållbarhet
  Läs mer
 • Ett steg närmare biobiljetter på flyget?

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I en framtida bioekonomi går alla flygplan på biobränsle. Det gäller att snarast byta fossila bränslen mot biobränslen för att kunna erbjuda miljövänligare flygresor. Problemet är att det inte finns några dedikerade produktionsanläggningar ännu, vilket är en av anledningarna till att produktion av biojetbränsle är idag betydligt dyrare än att tillverka fossilt bränsle. / Paper Province
  Läs mer

Sidor