biobränsle

 • Det behövs kapacitet för att frakta biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Det behövs kapacitet både på vägar, järnvägar och i hamnar för att hantera de ständigt ökande volymerna biobränslen. Trafikverket har i sin kapacitetsutredning missat denna viktiga och växande del av godstrafiken. Det framhåller Svebio i ett yttrande över utredningen. / Svebio
  Läs mer
 • Maskinförare tar greppet om spillet

  Etiketter: Skog
  Spillprodukterna vid skogsavverkning – grenar, ris och toppar – kan bli till biobränsle i industrier och värmeverk. Stora Enso i Ockelbo utbildar just nu sina maskinförare att ta bättre vara på spillet och minska skadorna på marken. / Arbetarbladet
  Läs mer
 • Biobränslet saknar inte lösningar

  Etiketter: Bioenergi
  Förutsättningarna finns där, behovet likaså. Vad är det egentligen som hindrar biobränslet från att nå en bred användning inom flyget? / travelreport
  Läs mer
 • Försök med biobränsle på rätt väg

  Etiketter: Bioenergi
  Biobränslet i projektet tillverkas av svartlut, en biprodukt av massaframställning, vid Chemrecs förgasningsanläggning i Piteå. Produktionen fungerar väl och möjligheten att framställa bränslet i stor skala beror till stor del på de styrmedel som kommer att finnas för förnyelsebara bränslen. / klimatsmart.se
  Läs mer
 • Lansering av Sveriges första webbaserade handelsplats för biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Den 6 mars 2012 lanserar Enbio AB sin nya handelsplats Energy Biofuel Exchange. EBX hjälper köpare och säljare av biobränsle att finna nya affärsmöjligheter över webben. EBX blir ett verktyg för olika aktörer på marknaden att kunna mötas på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.
  Läs mer
 • Mer biobränsle i tanken med förjäsning?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Varför bara lagra när man samtidigt kan förjäsa, skydda och förbättra energiråvaran? Allehanda mikrober attackerar och bryter ned naturfuktig biomassa under lagring. Substansförlusterna är ofta betydande och vissa mikrober är hälsovådliga. / SLU
  Läs mer
 • Sveaskog levererade 3 TWh biobränsle år 2011

  Etiketter: Bioenergi
  År 2011 blev det 15:e året i rad som Sveaskog ökade sin biobränsleaffär och för första gången levererade man mer än 3 TWh förnyelsebar energi under ett år. Biobränsleaffären uppgick år 2011 till 650 miljoner kronor. / Sveaskog
  Läs mer
 • Nya kriterier för biobränslens klimatpåverkan

  Etiketter: Bioenergi
  Efter år av diskussioner om biodrivmedels miljöpåverkan införs nästa vecka hållbarhetskrav på produktionen. Om inte kriterierna uppfylls får producenterna inte de skattelättnader som är knutna till de alternativa bränslena. / SR Ekot
  Läs mer

Sidor