biobränsle

 • Sundsvall energi får bygga ut i Korsta

  Etiketter: Bioenergi
  Sundsvall energi får klartecken att bygga en biogasanläggning. Dessutom får man konvertera det gamla kraftvärmeverket för att elda biobränsle. Det beslutade mark- och miljödomstolen i går. / Dagbladet
  Läs mer
 • Jönköping Energi väljer BMH Technology för bränslehantering

  Etiketter: Bioenergi
  Jönköping Energi har valt finska BMH Technology som leverantör av yttre bränslehantering till sitt nya andra kraftvärmeverk på Torsvik. Systemet kommer att hantera 550 000 kubikmeter biobränsle per år. Systemet utformas för att hantera biobränsle från närområdet och som är berett från GROT (sortiment av grenar och toppar), torrflis, bark, sågspån, rester från sågverk och snickerier, torv samt energigrödor. Med mer biobränsle kan mängden fossila bränslen minskas./ mynewsdesk
  Läs mer
 • Finland vill köpa svensk skogsflis

  Etiketter: Bioenergi
  Finska värmeverk vänder sig till andra sidan Bottenviken för att få tag i biobränsle, vilket kan stärka marknaden för skogsflis. I vinter kan finska flisbilar komma över till Sverige för att hämta skogsflis. – Vi får förfrågningar från finskt håll att kunna köpa material av oss, säger Martin Jonsson, biobränslesäljare på Sveaskog i Norrland. / ATL
  Läs mer
 • Debatt: Byt villaoljan mot träpellets

  Etiketter: Bioenergi
  Under en rad år har vi i Sverige successivt konverterat bort merparten av stenkols- och oljeanvändningen i våra värmeverk till förmån för olika typer av biobränslen. Det är fantastiskt bra. Om vi lägger till att även de svenska villahushållen i allt väsentligt har övergett oljeeldning så vill man nästan börja applådera! Men det finns något som grumlar bilden för oss. Låt oss se efter vad det är. / nwt.se
  Läs mer
 • Dalkia byter olja mot biobränsle i sjukhus energicentral

  Etiketter: Bioenergi
  Dalkia ska enligt ett nytecknat avtal leverera färdig värme i form av ånga till Vestre Viken Kongsberg sjukhus. Avtalet innebär att Dalkia helt och hållet tar över sjukhusets energicentral och gör den biobränslebaserad med stora miljövinster som följd. / Webfinanser
  Läs mer
 • EU: "Biobränslen inget klimatneutralt alternativ"

  Etiketter: Bioenergi
  ”Biobränsle från rundvirke kommer inte att bidra till EU:s utsläppsmål till 2020, även om trädrester och annat skulle kunna ge ett visst tillskott” skriver författarna i den ännu opublicerade rapporten. / Miljöaktuellt
  Läs mer
 • Här kan finnas en ny miljardmarknad

  Etiketter: Bioenergi
  Om Sveriges fordonsflotta skulle drivas med biobränsle från skogen behövs det 20 miljoner kubikmeter virke ur skogen. Allt till ett värde av minst 4 miljarder kronor. / ATL
  Läs mer
 • Djuren i Parken Zoo:s frys blir biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Parken Zoo:s rutiner ska ses över, meddelar vd:n Torbjörn Bergvall. Samtidigt berättar han att de djur som frysts ner i parken kommer att brännas upp. – De kommer att bli biobränsle, säger Bergvall. / Expressen
  Läs mer
 • Mer forskning om biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Bränsleprogrammet hållbarhet får ytterligare 10 miljoner kronor till ökad kunskap om skogen som hållbar biobränsleresurs. Väntade EU-krav kräver mer kunskap om hållbarhet hos fasta biobränslen. Energimyndigheten har beslutat att avsätta ytterligare 10 miljoner kronor för Bränsleprogrammet hållbarhet. Det utökade stödet gör det möjligt att leverera och kommunicera vetenskapliga underlag om skogens, skogsbränslets och skogsråvarans betydelse i ett klimatperspektiv. Möjligheterna ökar också att förstå konsekvenser och utfall av befintliga och möjliga hållbarhetskriterier. / ERA
  Läs mer
 • EU kan sätta käppar i hjulen för biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Än en gång är EU på väg att ta ett beslut som inte tar hänsyn till att dess medlemsländer ser väldigt olika ut. Det är dessutom ett beslut som motverkar EU:s målsättningar på klimatområdet och unionen skadar därför sin trovärdighet som positiv kraft i den globala utvecklingen för hållbar utveckling. / NorraSkåne.se
  Läs mer

Sidor