biobränsle

 • Industripark i Norge får biobränslepanna

  Etiketter: Bioenergi
  Dalkia och Raufoss Industripark har invigt den nya fliseldade hetvattenpannan i industriparken Raufoss i Norge. Därmed har parkens gamla olje- och elpannor ersatts av en biobränslebaserad. / Branschnytt
  Läs mer
 • Pellets 2013 - Årets mötesplats för pelletsbranschen

  Etiketter: Bioenergi
  För 19:e året i rad arrangerar Svebio tillsammans med PelletsFörbundet en pelletskonferens - Pellets 2013. Konferensen går av stapeln i Falun och kommer att behandla frågor rörande marknad, teknik, politik, forskning och statistik med fokus på bränslepellets och dess användningsområden.
  Läs mer
 • I brist på globalt klimatavtal - vi jobbar på med fungerande och lönsam teknik

  Etiketter: Bioenergi
  - Bristen global beslutsamhet i klimatfrågan är en stor besvikelse. Men det hindrar oss inte att jobba vidare med den teknik som redan finns för att ersätta fossila bränslen och minska utsläppen av koldioxid. Med dagens oljepriser är biobränslen i många fall dessutom lönsamma utan subventioner. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till det nyligen avslutade klimatmötet i Doha. / Svebio
  Läs mer
 • Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige kan producera mer förnybar energi i form av biobränslen. Sådan verksamhet kan stimuleras genom bra utvecklings- och demonstrationsprojekt. Det nationella projektet (2011-2013) innefattar att planera, samordna och starta utvecklings- och demonstrationsverksamheter inom området småskaliga biobränslekedjor. / Bioenergiportalen
  Läs mer
 • Biobränsle ökar från 5 till 37 procent i svenska växthus

  Etiketter: Bioenergi
  Samtidigt har det skett en halvering av energianvändningen på ett knappt decennium i svensk växthusodling. Förbrukningen har både minskat och bytt karaktär. Andelen fossila bränslen har minskat stadigt sedan 2002 då den låg på 77 procent, för att landa på 43 procent 2011. Den svenska växthusodlingen har kommit en bra bit på väg i omställningen mot lägre energiförbrukning och förnybara bränslen./ Bioenergi
  Läs mer
 • Nytt kraftvärmeverk i Värnamo

  Etiketter: Bioenergi
  Metso kommer att leverera ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för kombinerad värme- och elproduktion till Värnamo Energi . Anläggningen ska stå färdig hösten 2014. Värdet på ordern är cirka 150 miljoner kronor. / Energi & miljö
  Läs mer
 • Bioenergi och vindkraft ökar inom Holmen

  Etiketter: Bioenergi
  Egen el täcker en tredjedel av Holmens energibehov och bioenergi täcker halva värmebehovet. Holmen ökar successivt uttagen av biobränsle i egna skogar och har aktiverat sig som köpare och säljare på biobränslemarknaden. Till följd av Holmens långsiktiga skogsskötselarbete ökar det samlade virkesförrådet. Tillsammans med ytterligare tillväxthöjande åtgärder blir det därför på sikt möjligt att avsevärt öka uttagen av både virke och biobränsle. / Holmen
  Läs mer
 • Bättre planering ger mer biobränsle

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med bättre planering kan skogsbruket producera mer än dubbelt så mycket biobränsle som idag och samtidigt öka lönsamheten. Det visar nya resultat från forskningsprogrammet Fjärrsyn som finansieras av Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme. / Branschnytt
  Läs mer
 • Ja till ombyggnationer på Korstaverket

  Etiketter: Bioenergi
  Sundsvall Energi har nu fått tillstånd att bygga om det oljeeldade kraftvärmeverket vid Korstaverket för biobränsleeldning och även bygga en biogasanläggning. / SR P4 Västernorrland
  Läs mer
 • Biobränslen från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Största delen, runt 85 procent, av den bioenergi som används i Sverige kommer från skogen. Det är i också skogen som den största potentialen för ökade uttag av biobränsle finns. / Bioenergiportalen
  Läs mer

Sidor