biobränsle

 • Paperboards marginal för utsläpp minskar

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesunds Paperboard vill ha för stor marginal på sina utsläpp och därför förlorar bolaget sitt överklagande. I samband med att Iggesund Paperboard vill öka sin produktion har de också renoverat sin biobränslepanna för tio miljoner kronor. Det finns också planerna på att öka produktionen vid Iggesund Timbers sågverk, vars torkanläggning drivs från samma panna. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Kan vi kompensera för bortfall av livsmiljöer vid uttag av biobränsleved?

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  I de stubbar, grenar och toppar som lämnas kvar efter avverkning lever många arter av skalbaggar, lavar, mossor och svampar. I ökande utsträckning tas nu även dessa avverkningsrester ut för att användas som biobränsle. / SLU
  Läs mer
 • Nytt kraftverk för biomassa tas i drift i Florida

  Etiketter: Bioenergi
  Gainesville Renewable Energy Center (GREC) är ett nytt biobränsleeldat elproducerande kraftverk, på drygt ett hundra megawatt. Kraftverketinnehåller ett nytt biobränslehanteringssystem, en biobränslepanna, ett kyltorn samt en turbin som drivs av kondenseringsånga. / Energinyheter
  Läs mer
 • 20 procents torrare biobränsle på ett år

  Etiketter: Bioenergi
  År 2012 var ett väldigt regnigt år som ledde till att Sveaskogs biobränsleleveranser hade hög fukthalt. Under år 2013 påbörjades därför ett omfattande utbildnings- och kvalitetsarbete med fokus på att få högre torrhalt. Resultat är i snitt 20 procents torrare biobränsle till kund vid 2013-års utgång. / Sveaskog
  Läs mer
 • Lantmännen Agroenergi och Neova bildar Sveriges ledande företag inom träpelletslösningar

  Etiketter: Bioenergi
  Lantmännen och Neova AB slår samman sina respektive verksamheter inom träpellets och andra förädlade fasta biobränslen och blir ledande inom träpelletslösningar. Det sammanslagna bolaget omfattar Neovas förädlade fasta biobränsleverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland. / Lantmännen
  Läs mer
 • Lantmännen Agroenergi och Neova bildar nytt företag

  Etiketter: Bioenergi
  Nu ska Lantmännen och Neova slå samman sina verksamheter inom träpellets och andra förädlade fasta biobränslen. Det nya bolaget kommer att omfatta Neovas förädlade fasta biobränsleverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland./ Energinyheter.se
  Läs mer
 • Biobränslen vår största energikälla

  Etiketter: Bioenergi
  Biobränslena har blivit Sveriges största energikälla. Av den energi vi använder kommer 32 procent från biobränslen, en större andel än den som kommer från olja (30 procent), vattenkraft (15 procent) och kärnkraft (12 procent). / Bioenergiportalen
  Läs mer
 • Ingen plats för flis i ny stadsdel

  Etiketter: Bioenergi
  Snart försvinner flishögarna från Norrtälje hamn. Verksamheten flyttas till Hargshamn, vilket innebär högre fjärrvärmepriser. Huvuddelen av den flis som eldas i biobränslepannorna i Arsta, Norrtälje, och Rimbo importeras sjövägen från Lettland. / Norrtelje Tidning
  Läs mer
 • Så produceras biobränsle från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Tre entreprenörer berättar hur rester från skogsavverkningar, samlas in, flisas och transporteras till värmeverk eller till en depå där bränslet lagras inför kommande vinter. De flesta städer i Mälardalen och i resten av Sverige värms upp med biobränsle. Hela 32 procent av Sveriges energianvändning kommer från bioenergi, största delen hämtas från skogen, så här kan det gå till. / Svebio
  Läs mer
 • Jättefabrik skapar bilbränsle av skog

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsrester in, fordonsgas ut. Nu tas världens första storskaliga produktion av biogas från förgasning i drift. Anläggningen i Göteborg ska försörja upp till 20 000 bilar med bränsle./ Ny Teknik
  Läs mer

Sidor