biobränsle

 • Biokraften kan växa i Östergötland

  Etiketter: Bioenergi
  Förra året producerades el från biobränslen, torv och avfall motsvarande omkring sju procent av all el som används i landet. Det är lika mycket som vindkraften. Men trots att biokraften kan spela en central roll som både baskraft och reglerkraft i det framtida energisystemet har den en undanskymd roll i energidebatten. / NT.se
  Läs mer
 • Ökad användning av biobränsle i fokus

  Etiketter: Bioenergi
  På en fullsatt Energilunch diskuterades idag biobränslets roll för Sveriges energiförsörjning och om det finns en möjlighet att öka användningen. Frågorna belystes ur flera perspektiv och även om inga klara besked fanns att få om framtiden, så framgick det tydligt att den svenska skogen redan idag bidrar stort till både Sveriges export och konkurrenskraft liksom klimatvänlig energi i form av både el och värme. / Svensk energi
  Läs mer
 • Biobränslen – en het potatis i Europa

  Etiketter: Bioenergi
  Tack vare att en tredjedel av Sveriges energiförsörjning kommer från biobränslen uppnådde Sverige delar av de uppsatta miljömålen för år 2020 redan år 2012. Men starka krafter i Europa vill jämföra biobränslen med fossila bränslen – och kan sätta stopp för utvecklingen. / Processnet.se
  Läs mer
 • Debatt: Skogsbruket och SNF hand i hand för biobränslen

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  Ofta har skogsbruket och miljörörelsen vitt skilda uppfattningar. Men i en fråga står skogsbruket och SNF på samma barrikad. Naturskyddsföreningens europeiska motsvarighet, EEB, kräver att biobränslen från skogen likställs med fossila bränslen, inom ramen för EU: s handelssystem för utsläpp. SNF protesterar. / Skogsland
  Läs mer
 • Mark och vatten försuras mindre än befarat av grot-uttag i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid skogsavverkningar blir det allt vanligare att även grenar, toppar och barr (”grot”) fraktas bort från hyggena, för att användas som biobränsle. Det finns farhågor om att detta intensiva utnyttjande av skogsråvaran på sikt kommer att leda till försurade marker och vatten, men risken tycks vara mindre än befarat. Det visar en avhandling av Therese Zetterberg från Sveriges lantbruksuniversitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. / SLU
  Läs mer
 • Mark och vatten försuras mindre än befarat av grot-uttag i skogen

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Vid skogsavverkningar blir det allt vanligare att även grenar, toppar och barr (”grot”) fraktas bort från hyggena, för att användas som biobränsle. Det finns farhågor om att detta intensiva utnyttjande av skogsråvaran på sikt kommer att leda till försurade marker och vatten, men risken tycks vara mindre än befarat. Det visar en avhandling av Therese Zetterberg från Sveriges lantbruksuniversitet och IVL Svenska Miljöinstitutet./ SLU
  Läs mer
 • Gustav Melin, Svebio: ”Står den svenska miljörörelsen upp för kretslopp och sund vetenskap?”

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det kommer allt mer oroande signaler från miljörörelsen på Europanivå, som ifrågasätter biobränslenas klimat- och miljönytta. / Supermiljöbloggen
  Läs mer
 • Skogsindustrin har minskat användningen av fossila bränslen med 71 % på tio år

  Etiketter: Bioenergi
  Användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin har minskat med 71 procent på tio år. Idag använder skogsindustrin 2,2 TWh fossila bränslen per år, en minskning med 5,4 TWh på tio år. Omställningen har skett genom effektivisering av processer och ersättning av framförallt olja med biobränslen i form av egna biprodukter. / Svebio
  Läs mer
 • Gin – smakfull etanol som nu produceras med biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Det pågår en energiomvandling i den brittiska industrin för starka drycker. I Skottland har ett antal whisky-destillerier bytt från fossila bränslen till förnybara, och nu har också en engelsk gintillverkare med sina välkända blå flaskor gått över till biobränsle. Pannan eldas med en blandning av flis och kryddrester från ginproduktionen. Värmen används också för växthus där en del av de kryddor som används i tillverkningen odlas. / Svebio
  Läs mer
 • Bättre metoder för att omvandla biomassa till etanol

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Kemisten Venkata Prabhakar Soudham har testat olika växter och visar att bark är en typ av växtmaterial som lättare än andra kan omvandlas till biobränslet etanol. Dessutom har han utvecklat metoder för att övervinna hinder vid omvandlingsprocessen. Ventaka försvarar sin avhandling den 28 maj vid Umeå universitet. / Umeå universitet
  Läs mer

Sidor