biobränsle

 • Tonvis med flis ska bli till värme för stockholmarna

  Etiketter: Bioenergi
  Rader av prov och kontroller är genomförda och den första flisen har eldats. Snart startar produktionen av värme och el i det nya biobränsleeldade värmeverket i Värtan. Det är en bjässe som kostat fem miljarder och slukar 12 000 kubikmeter flis per dygn. / DN
  Läs mer
 • Historisk satsning börjar rulla

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  Snart börjar de första tågen från Mellanskogs biobränsleterminaler att rulla till Värtaverket i Stockholm. För första gången kommer Dalarnas, Hälsinglands och Gästriklands skogar att värma frusna stockholmare. Satsningen är unik i sitt slag, en helt ny infrastruktur finns nu på plats för att transportera bioenergi till det nya kraftvärmeverket i Stockholm. / Mellanskog
  Läs mer
 • Elproduktion baserad på biobränsle kräver effektivare uttag av biomassa

  Etiketter: Bioenergi
  Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Vägvals delrapport handlar om alternativ för Sveriges framtida elproduktion med flera fossilfria möjligheter. Ett exempel är elproduktion baserad på biobränsle, från dagens 20 TWh till som mest 60 TWh. Detta kräver en stor satsning på ny teknik och ett effektivare uttag av biomassa från skogsbruket. Läs delrapporten! / IVA
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Biobränsle från svenska skogar ger minskade koldioxidutsläpp

  Etiketter: Bioenergi
  Via Moelvens nya bioterminal i Karlskoga kommer energiföretaget Fortum Värme att frakta biobränsle från svenska skogar till sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Den nya anläggningen, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar. / Moelven
  Läs mer
 • Ökat intresse för biobränsle i kylan

  Etiketter: Bioenergi
  Efterfrågan på biobränsle i länet har fyrdubblats på några dagar. Det är värmekraftverk runt om i landet som måste möta den stränga kylan genom att elda mer spån, bark och flis från skogsindustrin. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Nu är Sveriges största skogsägare medlemmar i Paper Province

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Sveaskog Förvaltnings AB är nu medlemmar i Paper Province. Som ägare av 14 procent av skogen är de Sveriges största skogsägare. – Vi producerar tall och grantimmer, massaved och biobränsle till våra kunder, berättar Eva Karlsson Berg, marknadsområdeschef för Mitt. / Paper Province
  Läs mer
 • Derome lanserar Pellets Plus för företagskunder

  Etiketter: Bioenergi
  När industrierna går från fossila bränslen till biobränsle väljer allt fler företag pellets som alternativ för uppvärmning. För att möta det ökade behovet lanserar Derome Pellets sitt nya koncept Pellets Plus, som vänder sig till företagskunder som vill köpa pellets i bulk och få en högkvalitativ, och samtidigt prisstabil produkt. / Derome
  Läs mer
 • Biokraft kan ge 40 TWh 2040 med rätt styrmedel och teknikutveckling

  Etiketter: Bioenergi
  El producerad med biobränslen, biokraft, är ett huvudalternativ för att ge baskraft och balanskraft när kärnkraften avvecklas och vi får alltmer variabel elproduktion. Med rätt styrmedel och teknikutveckling kan biokraften ge 40 TWh el och 10 GW effekt år 2040, med en utbyggnad av 1 TWh per år. Det visar den rapport om biokraft som Svebio presenterat för Energikommissionen. / Svebio
  Läs mer
 • Tvingas varsla samtliga vid LTU Green Fuels

  Etiketter: Bioenergi
  LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags biobränslen till syntesgas och gröna drivmedel. Fokus ligger på att ersätta fossil olja med gröna drivmedel. Nu hotas hela anläggningen av nedläggning och unik samlad kompetens hos personalen går förlorad. Orsaken är brist på forskningsfinansiering. / Luleå Tekniska Universitet
  Läs mer
 • Biokraften kan växa i Värmland

  Etiketter: Bioenergi
  Debatt: Förra året producerades el från biobränslen, torv och avfall motsvarande omkring sju procent av all el som används i landet. / VF.se
  Läs mer

Sidor