biobränsle

  • Nya kriterier för biobränslens klimatpåverkan

    Etiketter: Bioenergi
    Efter år av diskussioner om biodrivmedels miljöpåverkan införs nästa vecka hållbarhetskrav på produktionen. Om inte kriterierna uppfylls får producenterna inte de skattelättnader som är knutna till de alternativa bränslena. / SR Ekot
    Läs mer

Sidor