biobränsle

 • EU kan sätta käppar i hjulen för biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Än en gång är EU på väg att ta ett beslut som inte tar hänsyn till att dess medlemsländer ser väldigt olika ut. Det är dessutom ett beslut som motverkar EU:s målsättningar på klimatområdet och unionen skadar därför sin trovärdighet som positiv kraft i den globala utvecklingen för hållbar utveckling. / NorraSkåne.se
  Läs mer
 • Nu sjunker bioflaggskeppet

  Etiketter: Bioenergi
  Personalen sägs upp från forskningsfabriken i Piteå Företaget Chemrec utvecklar teknik för andra generationens biodrivmedel, bränslet heter Bio/DME. Råvarorna är svartlut från massindustrin, som förgasas. Tekniken har rönt stort intresse i fordonsbranschen, bland annat drivs en testflotta av Volvolastbilar med det alternativa dieselbränslet. Men lönsamheten är svag och nu väljer ägarna att sälja Chemrec – orsaken är svårigheter att kommersialisera produkten, skriver Piteå-Tidningen. / Miljöaktuellt
  Läs mer
 • Saxlund tar 3 m Euro order på hanteringssystem för biomassa

  Etiketter: Bioenergi
  Energi- och miljöteknikbolaget Opcons helägda dotterbolag Saxlund international GmbH har fått ansvar för att leverera state-of-the-art hanteringsutrustning för biobränslen inför konverteringen av ett 248 MW kolkraftverk till samförbränning i Berlin, Tyskland. / Cisionwire
  Läs mer
 • Orealistiska förhoppningar på bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Biobränsle ska rädda oss undan klimathot och oljekris och dessutom ge världens småbönder en ny chans. Förhoppningarna är stora, men helt orealistiska, enligt en doktorsavhandling vid Linköpings universitet. / Woodnet
  Läs mer
 • Brittisk satsning på bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Det brittiska kraftbolaget Drax ska byta från kol till biobränslen i flera av sina stora kraftverk. Redan nästa sommar kommer bolaget att konvertera ett av sina kolkraftverk till träpellets. Om några år kommer Drax att behöva 7,5 miljoner ton biobränsle, sannolikt i huvudsak pellets. / Energinyheter
  Läs mer
 • Debattinlägg: Har du bytt oljan mot el?

  Etiketter: Bioenergi
  Den gamla oljepannan gjorde värme genom att elda olja. När oljan förbrändes förorsakades utsläpp av bland annat CO2 i närmiljön. En värmepump däremot drivs av el. En villaägare som byter sin oljepanna mot en värmepump kommer därför att öka sin elkonsumtion med cirka 10 000 kWh. All el som denna värmepump kräver innebär ett helt nytt elbehov för Sverige. Det faller över tio miljoner m3 restprodukter (sågspån) årligen vid svenska sågverk och av den gör vi till exempel träpellets. Till pelletsen lägger vi ren och helt utsläppsfri energi från allas vår huvudsakliga energikälla; solen. Energin som förbrukas vid pelletsproduktionen till exempel vid torkning, är i huvudsak biobränslebaserad och alltså förnyelsebar och koldioxidneutral. / Dalarnas tidningar
  Läs mer
 • Mellanskog levererar miljöcertifierat biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Mellanskog och Hagfors Energi har tecknat avtal om PEFC-certifierade leveranser. Leveransen omfattar 40 000 m3 flis i stjälpt mått vilket motsvarar 20 000 m3fub. / Mellanskog
  Läs mer
 • Svebios biokraft-karta 2012

  Etiketter: Bioenergi
  El med biobränslen, torv och avfall – biokraft – är den tredje största formen av elproduktion i Sverige efter vattenkraft och kärnkraft. Det finns idag 183 produktionsanläggningar för biokraft och ytterligare ett 40-tal under byggnad eller planerade. Den totala produktionen av biokraft var 10,3 TWh 2011, vilket var drygt 7 procent av Sveriges elproduktion. Produktionen sjönk 2011 jämfört med 2010, trots större installerad effekt. Det berodde på att 2011 var ett varmt år, medan 2010 var onormalt kallt. (länk till pdf-dokument) / Svebio
  Läs mer
 • Kraftvärmeverket i Bubbetorp, Karlskrona, invigt

  Etiketter: Bioenergi
  Den 12 september invigdes Bubbetorps kraftvärmeverk. Det är den största energisatsningen genom tiderna i Karlskrona. Anläggningen har kostat 750 miljoner kronor och beräknas minska skadliga utsläpp med 100 000 ton per år. Verket drivs av biobränsle som i det här fallet är närproducerat träflis. Vid maximal effekt produceras här 30 MW värme och 12 MW elektricitet, vilket räcker för att försörja en fjärdedel av innerstaden med elektricitet. / Energinyheter
  Läs mer
 • Jönköping Energi investerar i ny panna för 450 miljoner

  Etiketter: Bioenergi
  Kontraktsumman för pannan ligger på cirka 450 miljoner kronor och effekten ligger på 110 MW. Den totala investeringen i det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket ligger kring 1 miljard, varav pannan är en betydande del. Varje år kommer ca 550 000 kubikmeter skogsbränsle att tas emot. / jnytt.se
  Läs mer

Sidor