biobränsle

 • Aska måste analyseras

  Etiketter: Bioenergi
  Miljöavdelningen vid Eslövs kommun förelägger nu sju ägare till anläggningar för biobränsle att analysera askan. / Sydsvenskan
  Läs mer
 • Prisras på bränslepellets

  Etiketter: Bioenergi
  Efter ständiga prisökningar i över 10 så sjönk priserna på de viktigaste biobränslena 2012, visar nu statistik från Energimyndigheten. / ATL
  Läs mer
 • Sweco mäter bränslehögar med radiostyrt flygplan

  Etiketter: Bioenergi
  Alla bolag som hanterar biobränsle stöter varje år på samma fråga – hur mycket är lagren egentligen värda? Det gjorde även Umeå Energi men i år valde man en annan mätmetod än tidigare för att beräkna värdet. / Sweco
  Läs mer
 • Biobränsle - ved och pellets

  Etiketter: Bioenergi
  Ved och pellets är förnybara bränslen och ved är fortfarande det vanligaste biobränslet för villor idag. Cirka 41 procent av småhusen i Sverige värms med enbart biobränslen eller biobränslen i kombination med el. / Energimyndigheten
  Läs mer
 • Arsta håller ångan uppe i alla väder

  Etiketter: Bioenergi
  En kall vinterdag tar Arsta kraftvärmeverk emot femton långtradare som förser anläggningen med biobränsle som består av bark, spån och flis. Biobränslet bränns sedan i en ugn som värmer upp vattnet till fjärrvärmesystemet. / Norrtelje Tidning
  Läs mer
 • Swedspan rampar upp produktionen

  Etiketter: Bioenergi
  Under sommaren har Swedspans spånskivefabrik i Hultsfred byggts om rejält. Miljöförbättrande investeringar har gjorts och en utökning av energikapaciteten. Nu kommer fabriken att kunna producera 600 000 kubikmeter spånskiva per år, dels tack vare en ny torkanläggning. Och en ny biobränsleanläggning har gjort anläggningen självförsörjande på energi. / Branschnytt
  Läs mer
 • Så mycket sämre blir luften av biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Produktionen av biobränsle medför lungsjukdomar och ökar dödligheten, visar forskarstudie. / MiljöAktuellt
  Läs mer
 • HighBio2 seminarium ”Biomass to Energy and Chemicals”

  Etiketter: Bioenergi
  Syftet med projektet är att särskilt studera möjligheter till utnyttjande av skoglig biomassa i produktionen av energi, biobränslen och olika kemikalier. Forskningsprojektet HighBio2 är ett samarbetsprojekt mellan partners i Finland och Sverige. Seminariet hålls på engelska. Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt.
  Läs mer
 • Snart är det dags att kasta ut granen

  Etiketter: Julgranar
  Vad händer med din gran efter jul? Om granen lämnats in till en återvinningscentral eller insamlingsplats i din kommun flisas den och skickas till ett värmeverk där den blir till el och fjärrvärme.
  Läs mer
 • Deras metod skonar marken

  Etiketter: Skog
  Arbetslag 601 i Stora Enso Skog i Hällefors testade och testade. Hur ska man bäst skona mark, vatten och kulturmiljö och ändå få ut mer biobränsle ur skogen? Nu blir deras arbetssätt rutin i hela bolaget. / Dagens Arbete
  Läs mer

Sidor