biobränsle

 • 2013 års Jan Häckner-stipendium gick till Rolf Ljunggren på Cortus

  Etiketter: Bioenergi
  Rolf Ljunggren, vd för Cortus Energy, får utmärkelsen för att ha utvecklat en ny metod att producera ett rent biobränsle som har stor potential att kunna ersätta fossila bränslen i krävande industriella processer inom till exempel stål- och cementindustri. / Webfinanser
  Läs mer
 • Förorenad mark perfekt för energiskog

  Etiketter: Bioenergi
  Resultat från ett nyligen genomfört EU-projekt visar att det går att minska risken för att föroreningar sprids i marken, genom att odla energiskog på de förorenade områdena. Kan energiskogen dessutom nyttjas som biobränsle kan utsläppen av växthusgaser tillika minska. / Recyclingnet.se
  Läs mer
 • Här skövlas för ditt biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Rika länder köper odlingsmark i tredje världen för att producera mat och energi för egen del. Tiotusentals människor har fördrivits från sina hemtrakter. Detta är nutidens kolonialism och den ökar kraftigt, larmar en ny rapport. / Sydsvenskan
  Läs mer
 • Stormen ger billigare villavärme

  Etiketter: Bioenergi, Stormfällning
  Stormen över Sydsverige har skapat en stor tillgång på råvara. Med största sannolikhet kommer priserna att sjunka rejält på biobränsle. Ved är fortfarande det mest använda biobränslet bland villaägare men branschen märker en tydlig uppgång för pellets. / Vi i villa
  Läs mer
 • Biobränsle på frammarsch

  Etiketter: Bioenergi
  Nu är Åbyverkets nya värmepanna i drift och Örebros uppvärmning lite klimatsmartare. Men 15 procent av bränslet är fortfarande fossilt. 
– Vi blir ännu mindre beroende av oljan, säger Efwa Nilsson, regionchef på Eon i Örebro. / etc.se
  Läs mer
 • Biobränsle ger starkare betong

  Etiketter: Bioenergi
  Nytt betongrecept gör betongen både “grönare” och starkare. Forskare vid Kansas State University har tagit fram ett nytt betongrecept som gör betongen både mer miljövänlig och starkare. Det har de gjort genom att blanda in en ny ingrediens i cementen: biprodukter från biobränslen. De ämnen forskarna särskilt intresserade sig för är biprodukter från produktion av cellulosaetanol, som är ett biobränsle framtaget av grödor som inte konkurrerar med mat- eller foderproduktionen./ Infrastrukturnyheter.se
  Läs mer
 • Biobränsleanvändningen fortsätter att öka i alla sektorer

  Etiketter: Bioenergi
  Nu släpper Energimyndigheten "Kortsiktsprognos våren 2013" och "Långsiktsprognos 2012". Där kan du bland annat läsa om den förväntade energianvändningen i olika sektorer och hur energitillförseln i Sverige kan utvecklas. / Webfinanser
  Läs mer
 • Sveaskog hjälper Örebro att fasa ut oljan

  Etiketter: Bioenergi
  Kraftvärmeverket Åbyverket i Örebro har från och med år 2013 fått en stationär kross som möjliggör större leveranser av biobränsle. Grot – grenar och toppar – hamnar i krossen och blir fjärrvärme. Biobränslet ersätter den mängd olja som krävs för att värma 4 000 villor. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sverige stärks på biobränsleområdet

  Etiketter: Bioenergi
  Energimyndigheten ger 21 miljoner kronor till Samverkansprogrammet för bränslebaserad el- och värmeproduktion. Pengarna ska bidra till att stärka Sveriges redan framskjutande position inom kraft- och värmeproduktion från biobränslen. / Papernet
  Läs mer
 • Biobränsle och livsmedelsproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  Hur kan vi stödja produktion av biobränsle utan att det uppstår en konflikt med produktion av livsmedel och vilka möjligheter finns att öka produktionen av biobränsle i Sverige?
  Läs mer

Sidor