biobränsle

 • Ingen plats för flis i ny stadsdel

  Etiketter: Bioenergi
  Snart försvinner flishögarna från Norrtälje hamn. Verksamheten flyttas till Hargshamn, vilket innebär högre fjärrvärmepriser. Huvuddelen av den flis som eldas i biobränslepannorna i Arsta, Norrtälje, och Rimbo importeras sjövägen från Lettland. / Norrtelje Tidning
  Läs mer
 • Så produceras biobränsle från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Tre entreprenörer berättar hur rester från skogsavverkningar, samlas in, flisas och transporteras till värmeverk eller till en depå där bränslet lagras inför kommande vinter. De flesta städer i Mälardalen och i resten av Sverige värms upp med biobränsle. Hela 32 procent av Sveriges energianvändning kommer från bioenergi, största delen hämtas från skogen, så här kan det gå till. / Svebio
  Läs mer
 • Jättefabrik skapar bilbränsle av skog

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsrester in, fordonsgas ut. Nu tas världens första storskaliga produktion av biogas från förgasning i drift. Anläggningen i Göteborg ska försörja upp till 20 000 bilar med bränsle./ Ny Teknik
  Läs mer
 • Ny publikation om förnybar energi från KSLA

  Etiketter: Bioenergi
  Förnybar energi - Sveriges okända gröna revolution. Det är titeln på en ny publikation från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens energikommitté. Författare till rapporten är Kjell Andersson, näringspolitisk rådgivare på Svebio, som tidigare har följt energifrågorna under flera decennier på olika befattningar./ KSLA
  Läs mer
 • Skogsdiesel lockar investerare

  Etiketter: Bioenergi
  Dagens priser på diesel och bensin gör det intressant att utveckla alternativa bränslen från skogen. Det menar Fredrik Lundqvist, konsult på ÅF Consult. Vid ett seminarium i Piteå kring skogen och klimatet avslöjade han att det finns en ”handfull projektägare i Sverige som verkar beredda att investera i industriell produktion av pyrolysolja – som kan bli grunden även för fordonsbränslen”./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Effektivare tillverkning av gröna drivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Nya tekniker för effektiv omvandling av vedråvara och jordbruksrester till flytande biobränsle har tagits fram av forskare vid Umeå universitet. Det är Adnan Cavka vid kemiska institutionen som i sitt avhandlingsarbete utvecklat teknikerna. Han försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 29 november./ Kemivarldenbiotech.se
  Läs mer
 • Skog blir biogas i storstad

  Etiketter: Bioenergi
  På Hisingen i Göteborg ska GoBiGas-projektet inom ett par månader börja leverera biogas, framställd genom termisk förgasning av spill från skogsbruket. När biobränslet förgasas vid ungefär 850 grader i syrefri miljö bildas syntesgas, en blandning av kolmonoxid och vätgas. Gasblandningen omvandlas sedan i flera processteg till metan. Gasens kvalitet är jämförbar med naturgas och kan därmed blandas i samma gasnät. Källa: Göteborg Energi. Se filmen! / Papernet
  Läs mer
 • Metso tar order på kraftvärmeverk i Kroatien

  Etiketter: Bioenergi
  Metso har fått en order från UNI Viridas d.o.o på ett komplett biobränsleeldat kraftvärmeverk för energi- och värmeproduktion till staden Babina Creda i Kroatien. Anläggningen ska stå färdig 2015. Orderns värde har inte offentliggjorts. / Branschnytt
  Läs mer
 • Pellets den nya globala handelsvaran - billigare än olja med dagens oljepris

  Etiketter: Bioenergi
  Sydkorea räknar med att importera 5 miljoner ton pellets 2020 för att samelda biobränsle i sina kolkraftverk. Den globala efterfrågan på pellets kommer att bli 80 miljoner ton 2020, förutspår Johan Granath på Ekman & Co. Det kan jämföras med dagens förbrukning kring 20 miljoner ton. Det framgår av artiklar i det senaste numret av tidningen Bioenergy International. – Träpellets håller snabbt på att etablera sig som den nya globala energiråvaran, konstaterar Alan Sherrard, som är chefredaktör för tidningen./ Svebio
  Läs mer
 • Mellanskog levererar positivt resultat för de första tre kvartalen

  Etiketter: Skog
  Omsättningen minskade med 20 % till 2 180 Mkr (2 666), jämfört med samma period förra året. Svag konjunktur och efterfrågan har medfört lägre volymer och priser för både rundvirke och biobränsle. / Mellanskog
  Läs mer

Sidor