biobränsle

 • Hussvampen kan bli värdefull inom biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  I framtidens biobränsle kan hussvampen vara en viktig del av processen. Hussvampens förmåga att snabbt bryta ned trä kan bli ett värdefullt verktyg vid utvecklingen av biobränslen. Det anser Nils Högberg, professor vid SLU, som forskat på hussvamp i tio år. / Skogsland
  Läs mer
 • Biobränslen ger bättre energitrygghet i de baltiska länderna

  Etiketter: Bioenergi
  Försörjningstrygghet står i fokus för Nordic Baltic Bioenergy Conference 14 – 16 april i Riga. De baltiska länderna är fortfarande starkt beroende av import från Ryssland av gas och andra fossila bränslen. Samtidigt har länderna stora egna tillgångar på biobränslen och potential att öka produktionen av biomassa från de egna skogarna och jordbruket. Att utveckla bioenergisektorn skapar ökad energitrygghet, ekonomisk utveckling och sysselsättning samtidigt som utsläppen av koldioxid minskas. / Svebio
  Läs mer
 • Stubbar som biobränsle intresserar många

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Stubbar som biobränsle, är det en bra idé? Intresset för biobränsle från skogen är stort och efterfrågan på olika bränslesortiment ökar. Den 26:e mars träffades forskare, myndigheter och företag på World Trade Center i Stockholm för att ta del av resultat från ett åtta år långt forskningsprogram. / SLU
  Läs mer
 • Sandvik 3 invigt

  Etiketter: Bioenergi
  Tisdagen den 24 mars invigde energiminister Ibrahim Baylan Växjö Energis nya biobränslebaserade kraftvärmeverk Sandvik 3. Sandvik 3 har en fossilbränslefri produktion av el, kyla och fjärrvärme och eldas med förnybara biobränslen från de småländska skogarna. Totalt sett kommer elproduktionen från hela Sandviksverket motsvara drygt hälften av all elanvändning i Växjö och värmeproduktionen kommer att stå för cirka 80-85 procent av all värme och varmvatten i Växjö. / Tidskriften Bioenergi
  Läs mer
 • Biobränsle från Gästrikland ska värma Stockholm

  Etiketter: Bioenergi
  Från och med i höst ska Mellanskogs biobränsle bidra till att värma upp Stockholm. Leveranserna sker med tåg från terminalen i Forsbacka. – Affären är viktig för framtiden för våra skogsägare som har möjlighet att höja lönsamheten i sina skogsbruk under lång tid, säger Per-Olov Jemth, virkesområdeschef för Mellanskog i Gästrikland. / GD
  Läs mer
 • Mer aska ska återföras till skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsstyrelsen anser att aska i ökad utsträckning ska återföras till skogen. Då kan den försurning som uppstår när biobränslen tas ut från skogen minska. Därför ska myndigheten i år och nästa år utöka samverkan med olika aktörer för att uppmuntra ökad askåterföring. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Så produceras biobränsle från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Tidningen Bioenergi har träffat tre entreprenörer i ett försommarvarmt Sörmland för att ta reda på hur rester från skogsavverkningar, samlas in, flisas och transporteras till värmeverk eller till en depå där bränslet lagras inför kommande vinter. De flesta städer i Mälardalen och i resten av Sverige värms upp med biobränsle. Hela 32 procent av Sveriges energianvändning kommer från bioenergi, största delen hämtas från skogen, så här kan det gå till. / Svebio
  Läs mer
 • Hussvampen - husägarens skräck, men kanske också framtidens biobränsle

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nils berättar om hur hussvampen bryter ned trä, var den kommer ifrån och den forskning som pågår på institutionen. / SLU
  Läs mer
 • Riktigt hett i nya värmeverket

  Etiketter: Bioenergi
  – Vi har enbart tillstånd att elda med biobränsle så det blir mycket bark och grot som är flisat. Vi har köpt två tomter på baksidan som vi asfalterat och har vår bränsledepå på. Allt bränsle kommer från skogen och vi har en miljömätningsutrustning som hela tiden mäter utsläppen, det finns många krav att uppfylla. / Söderåsen
  Läs mer
 • Biobränslen – var finns konflikterna?

  Etiketter: Bioenergi
  Välkommen till ett seminarium om biobränslen med energiminister Ibrahim Baylan (S), Europa-parlamentets ansvariga förhandlare Nils Torvalds (Svenska Folkpartiet i Finland) samt Christofer Fjellner (M) där vi får höra om de diskussioner som pågår på EU-nivå om biobränslen. Hur ser EU-förslagen ut som kommer att påverka oss i Sverige och vad innebär de för svenska bilister och fordonstillverkare? Vad säger biobränsleproducenter, miljö- och biståndsorganisationer? Och hur låter tongångarna i Europaparlamentet och EU:s ministerråd? / Svebio
  Läs mer

Sidor