biobränsle

 • Biokraft, Stockholms okända elproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  De bioenergidrivna kraftvärmeverken i Stockholmsregionen producerar 1,6 TWh el, tillräckligt för att försörja alla hushåll i Stockholm med hushållsel. I Stockholmsregionen produceras ungefär 12,2 TWh fjärrvärme och 64 procent av bränslena är biobränslen, avfall medräknat. / Svebio
  Läs mer
 • Biobränsle kan ersätta olja

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige är ett föredöme för andra länder när det gäller att utnyttja skogens restprodukter för biobränsle. 70 procent av Sveriges värmekraftverk drivs av biobränsle och tredjedel av Sveriges energi kommer från bioenergi. / Energinyheter.sde
  Läs mer
 • Skogens möjligheter

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Intresset för svensk skog har ökat markant i och med att biobränslen blivit en allt viktigare del i vår energiförsörjning. Kungl. Vetenskapsakademien anordnar därför en workshop om bland annat skogstillväxten, skogens möjligheter som kolsänka och möjligheten att fånga in koldioxid. / KSLA
  Läs mer
 • Jättar inleder bränslesamarbete

  Etiketter: Bioenergi
  UPM, Fortum och Valmet ska samarbeta för att utveckla en ny teknik för tillverkning av avancerade bränslen. Tanken är att utveckla pyrolysteknik för uppgradering av bio-olja och kommersialisera lösningen. Projektet heter LignoCat (Bränslen från lignocellulosa genom katalytisk pyrolys) och är en naturlig fortsättning på konsortiets tidigare bioolje projekt tillsammans med Statens tekniska forskningscentral./ Papernet.se
  Läs mer
 • Paperboards marginal för utsläpp minskar

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesunds Paperboard vill ha för stor marginal på sina utsläpp och därför förlorar bolaget sitt överklagande. I samband med att Iggesund Paperboard vill öka sin produktion har de också renoverat sin biobränslepanna för tio miljoner kronor. Det finns också planerna på att öka produktionen vid Iggesund Timbers sågverk, vars torkanläggning drivs från samma panna. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Kan vi kompensera för bortfall av livsmiljöer vid uttag av biobränsleved?

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  I de stubbar, grenar och toppar som lämnas kvar efter avverkning lever många arter av skalbaggar, lavar, mossor och svampar. I ökande utsträckning tas nu även dessa avverkningsrester ut för att användas som biobränsle. / SLU
  Läs mer
 • Nytt kraftverk för biomassa tas i drift i Florida

  Etiketter: Bioenergi
  Gainesville Renewable Energy Center (GREC) är ett nytt biobränsleeldat elproducerande kraftverk, på drygt ett hundra megawatt. Kraftverketinnehåller ett nytt biobränslehanteringssystem, en biobränslepanna, ett kyltorn samt en turbin som drivs av kondenseringsånga. / Energinyheter
  Läs mer
 • 20 procents torrare biobränsle på ett år

  Etiketter: Bioenergi
  År 2012 var ett väldigt regnigt år som ledde till att Sveaskogs biobränsleleveranser hade hög fukthalt. Under år 2013 påbörjades därför ett omfattande utbildnings- och kvalitetsarbete med fokus på att få högre torrhalt. Resultat är i snitt 20 procents torrare biobränsle till kund vid 2013-års utgång. / Sveaskog
  Läs mer
 • Lantmännen Agroenergi och Neova bildar Sveriges ledande företag inom träpelletslösningar

  Etiketter: Bioenergi
  Lantmännen och Neova AB slår samman sina respektive verksamheter inom träpellets och andra förädlade fasta biobränslen och blir ledande inom träpelletslösningar. Det sammanslagna bolaget omfattar Neovas förädlade fasta biobränsleverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland. / Lantmännen
  Läs mer
 • Lantmännen Agroenergi och Neova bildar nytt företag

  Etiketter: Bioenergi
  Nu ska Lantmännen och Neova slå samman sina verksamheter inom träpellets och andra förädlade fasta biobränslen. Det nya bolaget kommer att omfatta Neovas förädlade fasta biobränsleverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland./ Energinyheter.se
  Läs mer

Sidor