biobaserat bindemedel

 • Stora Enso lanserar biobaserat bindemedel för en sundare inomhusmiljö

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stora Enso lanserar i dag sin senaste ligninbaserade innovation - ett helt biobaserat bindemedel fritt från formaldehyd och isocyanater. Detta medför en sundare inomhusmiljö att bo och arbeta i. Lignin är naturens näst vanligaste makromolekyl efter cellulosa. Den finns i alla växter och utgör upp till en tredjedel av träets sammansättning. Lignin är en förnybar råvara som är fri från giftiga ämnen och fullt spårbar till sitt ursprungsområde. / Stora Enso
  Läs mer
 • OrganoClick erhåller bidrag om 3,7 miljoner kr från strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

  Etiketter: Forskning & utbildning
  OrganoClick har blivit beviljad 3,7 miljoner kr i bidrag för vidareutveckling av bolagets biobaserade bindemedel för nonwoven för hygien- och vårdapplikationer. Projektet bedrivs i ett svenskt-finskt konsortium med 3 aktörer från hela värdekedjan inkluderande bindemedelstillverkare (OrganoClick), en nonwoven-tillverkare och en produktägare som tillverkar vård- och hygienprodukter för vården. Projektet finansieras via det svenska strategiska innovationsprogrammet BioInnovation - en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten tillsammans med Business Finland för de finska parterna. / OrganoClick
  Läs mer