BillerudKorsnäs

 • Ny fluting kan ersätta träförpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  BillerudKorsnäs har lanserat en ny halvkemisk flutingkvalitet i “tungviktsklassen”. Den nya flutingen, som har beteckningen Billerud Flute 220, har en ytvikt på 220 gram per kvadratmeter och är enligt bolaget så stark att den kan bidra till att skapa wellpappförpackningar, vilka kan ersätta förpackningar i trä. Den nya flutingen tillverkas vid Gruvöns bruk och den är resultatet av flera års omfattande studier och försök./ Packnyheter.se
  Läs mer
 • Ingenjörsstudenter reser framåt i tiden

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Ett 40-tal ingenjörsstudenter från Karlstads Universitet åker den 17 oktober på en inspirerande resa till några av de mest framgångsrika teknikföretagen i Värmland. Under resan, som arrangeras för tredje året i rad, kommer de träffa potentiella arbetsgivare på Stora Enso och BillerudKorsnäs och gå på fyra studiebesök samt träffa representanter för ytterligare fyra värmländska företag. / The Paper Province
  Läs mer
 • Syftet är att minska körskador i skogen

  Etiketter: Skog
  Det finns flera förebyggande åtgärder att tänka på inom skogsbruket för att undvika körskador. Henrik Mild har under hösten undervisat 60 avverkningslag hos BillerudKorsnäs i metoden Risa-Rätt, som bland annat syftar till att minimera skogsbrukets påverkan på mark och vatten. Den här veckan har turen kommit till Mora och en av Roger Lisells avverkningsgrupper. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Studenter designar för mat på PIDA

  Etiketter: Forskning & utbildning, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Den 15 oktober är det dags för årets PIDA, Packaging Impact Design Award. PIDA startades för nio år sedan och är en tävling för unga förpackningsdesigners från svenska högskolor. PIDA finns även i Frankrike, Spanien och Tyskland och arrangeras av BillerudKorsnäs. I år är temat Food for Thought och deltagarna ska skapa förpackningar inom sex kategorier. / Cap & Design
  Läs mer
 • Avyttringen av PM2 i Gävle är slutförd

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  BillerudKorsnäs meddelar att den tidigare aviserade försäljningen av pappersmaskin PM2 vid produktionsenheten i Gävle till det nybildade företaget SwedPaper AB (läs här), nu har godkänts av relevanta konkurrensmyndigheter och att affären har slutförts. Affären är ett led i uppfyllandet av de krav som EU-kommissionen ställde vid godkännandet av samgåendet mellan Billerud och Korsnäs och innebär att PM2 vid Gävle-enheten avyttras till SwedPaper. Övrig verksamhet vid produktionsenheten i Gävle berörs ej av affären utan kvarstår oförändrad i BillerudKorsnäs ägo. / Packnyheter
  Läs mer
 • EU tilldelar BillerudKorsnäs 31.4 M€ inom ramen för NER300-programmet

  Etiketter: Bioenergi
  Kommissionen har beslutat att finansiera kommersiella och innovativa produktionsanläggningar för ökad andel av förnybara energikällor och CO2-reduktion. Inom ramen för denna satsning har BillerudKorsnäs projekt för produktion av grön olja från skogsrester tilldelats pengar. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Billerud och Korsnäs går samman och bildar ett ledande företag inom förpackningsmaterial

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Styrelserna för Billerud AB (publ) och Investment AB Kinnevik (publ) offentliggjorde den 20 juni 2012 ett samgående mellan Billerud och Korsnäs AB. Det nya företaget, BillerudKorsnäs, blir en ledande aktör inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar med en årsomsättning om cirka SEK 20 miljarder. / Billerud
  Läs mer

Sidor