betesskador

 • Älgutfodring – en lönsam affär

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Valter Andersson är skogsbonde i Lillgranberg utanför Jörn. I 16 års tid har han bedrivit vinterutfodring av älg på sina fastigheter för att förhindra betesskador på tallungskog. Han är nöjd med resultatet. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Jägare kritiserar sen älgjakt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Betesskadorna på skogen i Örträsk i Västerbotten är omfattande och tyder enligt Skogsstyrelsen på att älgarna börjar få ont om foder. Nu har viltvårdsområdet lämnat in en ansökan om skyddsjakt på tio kor och tio kalvar och vill att man även ska kunna få använda motorfordon som snöskoter under jakten. / Jakt & jägare
  Läs mer
 • Kunskap om älgens vandringar ska minska älgbetesskador

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En älginventering har inletts i Norrbotten där 90 älgar ska GPS-märkas för att kartlägga deras rörelsemönster. Syftet med det tre-åriga forskningsprojektet är att på sikt minska älgbetesskadorna. / Sveaskog
  Läs mer
 • Efter faktainsamlingen - nu startar samtalen

  Etiketter: Skog
  Fram till nu har fokus legat på faktainsamling om betesskador, tillgången till foder och storleken på älgstammen. Nu går projektet vidare med viltkvällar för jägare och markägare. Projektet Mera tall startades våren 2011 och ska pågå till och med 2015. Det genomförs i samverkan mellan Skogsstyrelsen, Holmen, LRF Skogsägarna, Sveaskog, Sydved, Såg i Syd och Södra. Det geografiska området är ett 65 000 hektar stort område i Uppvidinge, Kronobergs län./ Skogsland
  Läs mer
 • Grått istället för grönt

  Etiketter: Skog
  Omfattningen av betesskador från älg syns tydligt. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Färre älgar och större foderarealer ger nytt hopp för tallen i Kronoberg

  Etiketter: Skog
  Betestrycket från älg minskar efter flera år med ständigt ökande skador. Kurvan för betesskador från älg i Kronobergs län pekar äntligen åt rätt håll. Skogsstyrelsens inventering av betestrycket från älg visar att skadorna har minskat i Kronobergs län. – Nu har vi chansen att få våra blandskogar tillbaka, säger skogskonsulent Roland Winquist i Kronobergs län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor