betesskador

 • Älgen skadar tallskogen - Skogsstyrelsen oroad

  Etiketter: Skog
  Resultatet från den första storskaliga och landsomfattande älgbetesinventeringen oroar Skogsstyrelsen. Inventeringen visar att älgen betar och skadar den yngre tallskogen i stora delar av Götaland./ P4 Jönköping - Sveriges Radio
  Läs mer
 • Minskade betesskador i Gävleborg

  Etiketter: Skog
  Årets inventeringar av betesskador i Gävleborgs län visar på mindre färska betesskador på tallungskogar och en tydlig minskning mot tidigare år. Skadenivåerna ligger mellan två och åtta procent. En minskad älgstam och en gynnsam vinter bedöms vara orsakerna till de minskade skadorna./ Länsstyrelsen Gävleborg
  Läs mer
 • Älgars skador på skogen undersöks

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Samtidigt som älgjakten startat i de norra delarna av i landet, drar ett stort forskningsprojekt i gång i full skala som kan få betydelse för älgstammens storlek i framtiden. / SR Vetenskap & miljö
  Läs mer
 • Nu är pengarna för betesinventeringen satt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Skogsbranschen har bestämt sig, Nu ska man finansiera inventeringar av betesskador över hela landet från och med 2015. – Den nya älgförvaltningen ska vara kunskapsbaserad och inventeringen av betesskador är en viktig del som saknas i underlaget för älgförvaltningsgrupperna, säger Mats Sandgren, VD för SCA Skog. / Skogsland
  Läs mer
 • Markägande skogsaktörer finansierar inventering av betesskador

  Etiketter: Skog
  Södra satsar tillsammans med Sveaskog, Holmen, Svenska kyrkans stift, Skogssällskapet och Häradsmarken (allmänningar i Östergötland) tre miljoner kronor på att under 2014 genomföra betesskadeinventering på växande ungskog i södra Sverige enligt SydÄbin-metoden. / Södra
  Läs mer
 • Debatt: Är det någon idé att inventera skadorna som älgen orsakar?

  Etiketter: Skog
  Debatt: Fredrik Widemo och Daniel Ligné, Jägareförbundet, tanken att kunskaper om betesskadorna fungerar som styrmedel för förvaltningen av älgstammen! / Skogsland
  Läs mer
 • Allt vanligare med betesskador av rådjur på gotländsk skog

  Etiketter: Skog
  Idag finns det rådjursskadade plantor på praktiskt taget alla planteringar av skog på Gotland. Det visar Skogsstyrelsens årliga inventering av skogens återväxt efter avverkning, då också information om eventuella viltskador på plantorna registreras. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Älgskadorna raserar ekonomin för skogsägarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Älgstammen kostar skogsägarna hundratals tusenlappar, kanske miljoner. Hungriga djur betar sönder tallplantage efter tallplantage. – De är verkligen för mycket, konstaterar Bo Grolander som skött viltbestånden på gården Rålandas 300 hektar, utanför Skredsvik i 37 år. / Bohuslänningen
  Läs mer
 • Stora älgskador på ung skog

  Etiketter: Skog
  Älgarna äter sönder skogen och problemen ökar i norra Sverige. Var femte ungtall i Strömsund/Sollefteå hade förra vintern fått nya skador. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Dramatiskt ökade älgbetesskador i Västerbotten

  Etiketter: Skog
  Älgskadorna i Västerbottens ungskogar nådde rekordhöga nivåer under den senaste vintern. Hårdast drabbade är inlandets förvaltningsområden, där 11-20 procent av ungtallarna har färska skador. Det visar Skogsstyrelsens årliga älgbetesinventering (ÄBIN). / Aftonkuriren
  Läs mer

Sidor