betesskador

 • Webbseminarium om Mera tall-projektet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  I det här webbseminariet intervjuas Rickard Sandström, Skogsstyrelsen, som jobbar med samverkansprojektet Mera tall. Han berättar om hur de arbetar inom projektet och om erfarenheterna hittills./ Skogforsk
  Läs mer
 • Vargens återkomst har påverkat älgavskjutningen, men inte betesskadorna eller trädslagsfördelningen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vargens återkomst har bidragit till en minskad avskjutning av älg i svenska och norska vargrevir. Inom reviren fälls fortfarande fler älgar av jakt än av vargar, men vissa jaktlag inom reviren har påverkats mer än andra. Någon effekt på älgens betesskador på tall, eller på mångfalden av lövträd i skogen, har vargens återkomst däremot inte haft. Det visar tre nya rapporter från SLU och Høgskolan i Innlandet. / SLU
  Läs mer
 • Betesskadorna på skogen fortsatt allvarliga i Mellansverige – inget län når målet

  Etiketter: Skog
  Skadorna på ungskog av älg och andra hjortdjurs bete har ökat i fem av åtta län i Svealand samt Gävleborgs län. Dessutom ligger betesskadorna långt över målen i samtliga län i området. Det visar en inventering av 2 800 bestånd i området som Skogsstyrelsen gjort. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny app visar kostnaderna för kronhjortens skador

  Etiketter: Skog
  Att kronhjorten äter bark på gran vållar allt större bekymmer i Skåne och södra delar av Sverige. På uppdrag av Skogsstyrelsen, LRF Skåne och Södra Skogsägarna, har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit fram en enkel app till telefonen som räknar på vad skadorna kostar och vad den ekonomiska förlusten betyder för skogsägarens ekonomi./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Älgarnas foder och hälsa

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Älgar väljer maten omsorgsfullt. Djuren mår inte bra av ensidig kost och är duktiga på att balansera födointaget. Att stödutfodra för att minska betesskadorna kan möjligen få motsatt effekt. Motmedlet är snarare ett varierat landskap. En mångfald i dieten, med stort intag av lövsly, ger älgar med bra kondition och höga kalvvikter. / SLU
  Läs mer
 • Aggressiva tallbetande älgar får inte skjutas

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  En skogsägare i Falköping kräver att en grupp aggressiva älgar som äter upp hans skog ska skjutas. Men Länsstyrelsen i Västra Götalands län avslår ansökan./ ATL
  Läs mer
 • Storm, klövvilt och granbarkborre skadade skogen 2015

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Ett stormigt år i södra Sverige, angrepp av granbarkborre i mitt och knäckesjuka i landets norra delar är tillsammans med betesskador det som sticker ut när skadeläget för skogen 2015 sammanställts. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hård kritik mot älgförvaltningen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det ståndortsanpassade skogsbruket i Blekinge är på väg att försvinna när tallmarker planteras med gran. Carl-Gunnar Ottosson, skogsägare i Hökamåla i Rödeby i Blekinge, har upp till 40-procentiga skador på sin ungtall./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Fortsatt allvarliga betesskador på ungskog

  Etiketter: Skog
  Skogsskador orsakade av älg, rådjur, kronhjort och dovhjort är fortsatt omfattande i södra och mellersta Sverige. Det visar en första analys av den skadeinventering som görs i hälften av landets älgförvaltningsområden, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Jan-Eriks knep räddar ”omöjliga” tallplanteringar

  Etiketter: Skog
  Det gäller att servera älgen något som är smakligare än tall. Då kan betesskadorna minskas betydligt, anser Jan-Erik Sorsén i sorselebyn Bräskafors. Här serveras några erfarenheter./ Skogen
  Läs mer

Sidor