bekämpningsmedel

 • Nu skärps kontrollen av bekämpningsmedel

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Kemikalieinspektionen har inlett ett nationellt tillsynsprojekt tillsammans med ett hundratal kommuner i hela landet för att kontrollera om kraven för biocidprodukter och växtskyddsmedel följs. För att få sälja dessa medel i Sverige krävs det att produkterna har ett godkännande och att man informerar om hur produkterna ska användas./ Kemikalieinspektionen
  Läs mer
 • Färre plantor med bekämpningsmedel 2019

  Etiketter: Skog
  Användningen av insekticider, kemisk bekämpning mot skadeinsekter, på barrträdsplantor minskade med 4 procent under 2019 jämfört med 2018. Istället används mekaniska skydd. Det visar Skogsstyrelsens årliga statistik över sålda skogsplantor. Leveranserna låg på i stort sett samma nivå som året innan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya hårdare krav avseende bekämpningsmedel inom FSC

  Etiketter: Skog
  Nya internationella regler har kommit ut som tydliggör och stärker kraven för vilka kemiska ämnen som ska hamna på FSC:s lista för mycket farliga bekämpningsmedel. Den nya listan innehåller ca 400 ämnen, att jämföra med den tidigare listan som innehöll ca 100 ämnen. Nya på listan är acetamiprid och imidacloprid, ämnen som används för att behandla plantor mot snytbaggeangrepp i Sverige. / FSC
  Läs mer
 • Nya hårdare krav avseende bekämpningsmedel inom FSC

  Etiketter: Skog
  Nya internationella regler har kommit ut som tydliggör och stärker kraven för vilka kemiska ämnen som ska hamna på FSC:s lista för mycket farliga bekämpningsmedel. Den nya listan innehåller ca 400 ämnen, att jämföra med den tidigare listan som innehöll ca 100 ämnen. Nya på listan är acetamiprid och imidacloprid, ämnen som används för att behandla plantor mot snytbaggeangrepp i Sverige. / FSC, Forest Stewardship Council
  Läs mer
 • Misstänker nervskador av bekämpningsmedel

  Etiketter: Skog
  Birger Lindholm i Broakulla har drabbats av en halv ansiktsförlamning som han tror är orsakad av bekämpningsmedlet på skogsplantorna han arbetat med. Han tycker arbetsgivaren borde ha informerat om riskerna. Men åsikterna går isär. / Svt Smålandsnytt
  Läs mer