barrrsågtimmer

 • Stora lager av massaved men sågtimmerlagren har minskat

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis var enligt Skogsstyrelsens statistik 9,1 miljoner kubikmeter den 30 juni 2020. Trots stora lager av massaved är det en minskning med 10 procent jämfört med samma tid förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt stora virkeslager

  Etiketter: Skog
  Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis är fortsatt stort. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det på 10,1 miljoner kubikmeter den 30 juni i år. Det är 36 procent mer än vid samma tidpunkt förra året. Lagren av tall- och barrmassaved sticker ut med 4,1 miljoner kubikmeter och har inte varit så stora sedan åren efter stormen Gudrun 2005. / Skogsstyrelsen
  Läs mer