barkborreträd

  • Vite om barkborreträd lämnas kvar

    Etiketter: Skog
    Skogsägare som lämnar kvar barkborreskadade träd i skogen efter lagstadgade datum riskerar vite, utdelat av Skogsstyrelsen. Skulle man upptäcka att andra skogsägare, till exempel grannar, inte sköter sig finns det alltså påtryckningsmedel. / Land Skogsbruk
    Läs mer