barkborre

 • Drygt 1 miljon kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2020

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren har fortsatt att skada skog under 2020 och även om skadorna är mindre än föregående år så är de omfattande och det är bara 2019 som varit värre än i år. Det är därför fortsatt viktigt att du som skogsägare håller koll på din skog och är noga i skogsskyddsarbetet. / Södra
  Läs mer
 • Liten risk för ökade barkborreskador efter naturvårdsåtgärder i skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Naturvårdsåtgärder som görs för att öka den biologiska mångfalden kan innebära en något ökad risk för skogsskador orsakade av barkborrar, enligt forskning från SLU och Skogforsk. Fem år efter naturvårdsbränning eller luckhuggning kunde forskarna se att risken för skador ökar lokalt, antingen på kortare eller längre sikt beroende på typ av åtgärd. Förekomsten av nyligen avverkade kalhyggen i närområdet ökar också risken. / SLU
  Läs mer
 • Storm och barkborrar ökade avverkningskostnaderna 2019

  Etiketter: Skog
  Det blev 6 procent dyrare att föryngringsavverka i det storskaliga skogsbruket under 2019, visar statistik som Skogsstyrelsen och Skogforsk tagit fram. Försvårad avverkning till följd av storm och insektsangrepp påverkar kostnaden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 14,5 miljoner till barkborrar, skogens kol och digitala kantzoner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogssällskapets utlysning är avslutad och 13 projekt inom tillämpad skogsforskning, kunskapsutveckling och kommunikation får nu anslag. Totalt 14,5 miljoner kronor delas ut. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Barkborrens angrepp skapar oro – nu samlas experterna

  Etiketter: Skog
  På Collegium i Linköping träffas under onsdagen närmare 350 personer från olika skogliga aktörer, myndigheter och organisationer för att diskutera barkborren. / Svt Öst
  Läs mer
 • Konjunkturavmattning påverkar svensk skogsindustri

  Etiketter: Skog
  Utmaningar kopplat till konjunkturavmattning och barkborreangrepp präglar utvecklingen inom svensk skogsindustri. En växande bioekonomi och ny kapacitet skapar samtidigt positiva förutsättningar framåt. Det visar årets andra upplaga av Skogsindustriernas rapport ”Så går det för skogsindustrin”. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Stoppa kommunikationen mellan barkborre och svamp för att skydda skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Örebroforskaren Tao Zhao har för första gången visat hur svampar lockar till sig barkborrar för att få skjuts. Barkborren får i sin tur hjälp av svampen att döda granar. Om det går att stoppa kommunikationen skulle det kunna vara ett sätt att skydda skogen. / Örebro universitet
  Läs mer
 • ATL TV: Fällor håller koll på barkborretrycket

  Etiketter: Skog
  Med värmen kommer barkborrarna. Södra har satt ut fällor på ett stort antal platser och ATL TV följde med och vittjade en av dem. / ATL
  Läs mer
 • 15 miljoner till kunskap om barkborrar, viltbete och askskottsjukan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  17 projekt beviljas medel i årets utlysning från stiftelsen Skogssällskapet. Fortsatt forskning om askskottsjukan, kopplingen mellan variationsrika skogar och risk för granbarkborreangrepp, skogsbilvägars betydelse och betesmönster hos klövdjur är några av de ämnen som ska undersökas. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Doftämnen kan stoppa barkborrens angrepp

  Naturliga doftämnen som sprids i skogen och effektivt stoppar angrepp från insekter som förstör skogsvärden för mångmiljonbelopp. Det kan bli verklighet i ett forskningsprojekt vid Lunds universitet. Hittills lovar resultaten gott. / Lunds universitet
  Läs mer

Sidor