bark

 • Sågspån, bark och lignin blir nya hållbara produkter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Green Bioraff Solutions är ett treårigt projekt, som startats med syfte att ta fram nya hållbara produkter gjorda av restprodukter från skogsindustrin. Projektet är uppdelat i tre delar, där man ur sågspån och fiberslam ska producera nedbrytbar plast, ur lignin producera aktivt kol samt att från bark producera skum för konstruktionsmaterial. / RISE
  Läs mer
 • Nu startar de största miljösatsningen

  Etiketter: Bioenergi
  SKÖVDE: 376 miljoner kronor satsar Skövde värmeverk AB på ett nytt kraftvärmeverk. Nu ska flis och bark från skogen värma både Skövdebor och företag./ Skaraborgs Allehanda
  Läs mer
 • Flisen från Östersjöområdet värmer hundratusentals Stockholmare

  Etiketter: Bioenergi
  Fem båtar i veckan lastade med flis anländer till biokraftvärmeverket i Värtahamnen.
  Biokraftvärmeverket i Värtahamnen har varit i bruk sedan februari i år, men måndag den 9 maj var det officiell premiär. Lina Arvidsson, praktikant på Föreningen Skogen gjorde ett uppdrag till SkogsSverige med en rundtur både ovan och under jord.
  Läs mer
 • VTT vill utröna storskalig sälgodling

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sälg är en utmärkt råvara för etanolproduktion. Dessutom innehåller barken en rad intressanta kemiska ämnen som bör undersökas vida. Det menar forskare på VTT i Finland. / Papernet
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Biobränsle från svenska skogar ger minskade koldioxidutsläpp

  Etiketter: Bioenergi
  Via Moelvens nya bioterminal i Karlskoga kommer energiföretaget Fortum Värme att frakta biobränsle från svenska skogar till sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Den nya anläggningen, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar. / Moelven
  Läs mer
 • Bättre metoder för att omvandla biomassa till etanol

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Kemisten Venkata Prabhakar Soudham har testat olika växter och visar att bark är en typ av växtmaterial som lättare än andra kan omvandlas till biobränslet etanol. Dessutom har han utvecklat metoder för att övervinna hinder vid omvandlingsprocessen. Ventaka försvarar sin avhandling den 28 maj vid Umeå universitet. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Riktigt hett i nya värmeverket

  Etiketter: Bioenergi
  – Vi har enbart tillstånd att elda med biobränsle så det blir mycket bark och grot som är flisat. Vi har köpt två tomter på baksidan som vi asfalterat och har vår bränsledepå på. Allt bränsle kommer från skogen och vi har en miljömätningsutrustning som hela tiden mäter utsläppen, det finns många krav att uppfylla. / Söderåsen
  Läs mer
 • Bruttoavverkning 2014

  Etiketter: Skog
  Enligt prognos från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2014 att uppgå till 87,0 miljoner m³sk (stamvolym ovan stubbskäret inklusive topp och bark). Det är en ökning med 1,6 procent jämfört med 2013. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kamera vakar över hjortarna

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Nio kameror i ett skogsområde i Sjöbotrakten ska fånga barkätande kronhjortar på bild. Det är inte ovanligt att kronhjortar äter granbark under vintern, men nu har djuren börjat äta bokträd på sommaren. Detta förbryllar forskarna som med kamerornas hjälp nu vill nu ta reda på varför, och förhoppningvis hitta en lösning på trädförstörelsen. / Svt Sydnytt
  Läs mer
 • Kronhjortar ska kameraövervakas

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det minst 100-åriga problemet med att kronhjortar skalar av bark på träd kan komma närmare en lösning via ett projekt i Sjöbo. Allt under förutsättning att djuren får kameraövervakas. / Ystads Allehanda
  Läs mer

Sidor