bäckkantzon

  • Kan skogsbrukets klimatnytta öka genom smartare bäckkantzoner?

    Etiketter: Forskning & utbildning
    Skogar motverkar klimatförändring genom att ta upp kol. En del av detta kol transporteras dock med markvattnet och släpps ut till atmosfären från vattendrag. Färska forskningsresultat indikerar vikten av bäckkantzoner för dessa utsläpp. Med nya forskningsmedel ska Marcus Klaus ta reda på hur skogsbruksrelaterade utsläpp kan minska genom ett smartare sätt att utforma bäckkantzoner. / Umeå universitet
    Läs mer