avverkningsareal

 • Stark ökning av anmäld avverkningsareal i Götaland

  Etiketter: Skog
  Intresset för att avverka skog ökade kraftigt i södra delarna av landet under augusti. Den totala arealen som anmälts för avverkning ökade med 26 procent i Götaland under augusti 2018 jämfört med motsvarande månad förra året, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är den högsta noteringen för augusti månad sedan 2007 när månadsstatistiken började redovisas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt ökning av anmäld avverkningsareal under juni och juli

  Etiketter: Skog
  Intresset för att avverka skog fortsätter att öka. Den totala areal som anmäldes för avverkning ökade både under juni och juli jämfört med samma period förra året, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är de kraftigaste ökningarna under sommarmånaderna sedan 2011–2012. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmälda avverkningsarealen fortsätter att öka i Norra Norrland

  Etiketter: Skog
  Den areal som anmälts för avverkning fortsätter att öka under maj i Norra Norrland. Ökningen låg på 29 procent jämfört med samma månad året innan, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Högsta anmälda avverkningsarealen i Norra Norrland på tio år

  Etiketter: Skog
  Den areal som anmälts för avverkning var under april den största på tio år i Norra Norrland. Ökningen låg på 89 procent jämfört med samma månad året innan, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kraftig ökning av anmäld avverkningsareal i Norrland

  Etiketter: Skog
  Anmäld areal för avverkning i Norrland var i mars 20 procent större än i mars förra året, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik. Ökningen har skett gradvis under 2018. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmäld avverkningsareal fortsatte att öka i januari

  Etiketter: Skog
  Ökad areal produktiv skogsmark i anmälan om föryngringsavverkning i alla landsdelar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmäld avverkningsareal fortsatte att öka i januari

  Etiketter: Skog
  Ökad areal produktiv skogsmark i anmälan om föryngringsavverkning i alla landsdelar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmälda avverkningsarealen vände nedåt i december

  Etiketter: Skog
  Den anmälda avverkningsarealen minskade i december 2017 jämfört med samma månad förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ökad anmäld avverkningsareal i november

  Etiketter: Skog
  Anmäld avverkningsareal ökade i november med 13 procent eller 3 437 hektar jämfört med samma månad förra året. I Norra Norrland var ökningen 6 procent, i Södra Norrland 3 procent, i Svealand var ökningen 25 procent och i Götaland 23 procent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt ökning av anmäld avverkningsareal

  Etiketter: Skog
  Total anmäld avverkningsareal ökade i oktober med 30 procent eller 7 483 hektar jämfört med samma månad förra året. I Norra Norrland var ökningen 30 procent, i Södra Norrland 2 procent, i Svealand var ökningen 62 procent och i Götaland 38 procent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor