avverkningsanmälningar

 • Ny miljödom ger allmänheten rätt att överklaga avverkning - SCA vill pröva rättsordningen

  Etiketter: Skog
  En ny dom i mark- och miljödomstolen ger organisationen Skydda Skogen rätt att överklaga Skogsstyrelsens godkännande av avverkningsanmälningar på SCA:s fastigheter. SCA har överklagat domen som man menar kan skapa en ny, oklar rättsordning. "SCA har valt att överklaga domen för att pröva rättsordningen", säger Björn Lyngfelt, SCA:s kommunikationsdirektör. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Något minskad areal avverkningsanmäld skog i januari - störst minskning i norr

  Etiketter: Skog
  Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog minskade med 4 procent i januari 2021, jämfört med januari 2020. Arealen ansökningar i fjällnära skogar var nästan sju gånger större än samma tid förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mindre aktivitet trots avverkning i granbarkborreskadad skog

  Etiketter: Skog
  Den anmälda arealen i avverkningsanmälningar fortsatte minska i oktober jämfört med 2018 – i Södra Norrland och Götaland med drygt 30 procent. Förklaringen för Södra Norrland ligger i de stora arealer som anmäldes i fjol efter de omfattande skogsbränderna, men även sänkta virkespriser kan ha påverkat i Götaland. I Svealand är aktiviteten fortsatt hög bland skogsägarna./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Trots protester – avverkningsanmälningar blir kvar

  Etiketter: Skog
  Södras medlemmar fortsätter sin kamp för att få bort avverkningsanmälningarna från internet. Under början av hösten genomfördes ytterligare en aktion. – Det är ett otroligt starkt tryck från medlemmarna i den här frågan. De söker stöd från föreningen för att ändra på frågan, säger Göran Örlander som är strateg för hållbart skogsbruk på Södra./ ATL
  Läs mer
 • Naturskyddsföreningen vill ha koll på avverkningen

  Etiketter: Skog
  Uppgifter om skogsägares planerade avverkningar är offentliga handlingar. Trots det kräver nu Södra att uppgifter om avverkning tas bort från Skogsstyrelsens webbsida. Naturskyddsföreningen är kritisk till förslaget./ P4 Kronoberg - Sveriges Radio
  Läs mer