avverkningsanmälan

 • Fortsatt ökning av avverkningsanmälningar i Gävleborg

  Etiketter: Skog
  Den kraftiga ökningen av anmäld areal för avverkning i Gävleborgs län i mars fortsatte under april och fördubblades jämfört med samma månad 2019. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Minskning i avverkningsanmälningar stannade av i februari

  Etiketter: Skog
  Höstens och vinterns trend med minskad areal som skogsägare anmält för avverkning, avstannade i februari. Nivån är densamma som i fjol vid samma tid. Däremot var det en stor variation mellan landsdelarna där Svealand hade den högsta nivån på 14 år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Massiv kritik mot Skogsstyrelsens förslag om nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar har mött massiv kritik från flera miljöorganisationer och länsstyrelser. Tidigare i höst skickades förslaget ut på remiss och nu har synpunkter samlats in hos myndigheten./ Sveriges Natur
  Läs mer
 • Bra initiativ kring nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsindustrierna ställer sig bakom Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan från markägaren. – Det är bra att Skogsstyrelsen försöker bryta de låsningar som finns kring nyckelbiotoper, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna./ Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Minskad avverkningsaktivitet under september

  Etiketter: Skog
  Den anmälda arealen avverkningsanmälningar minskade i september jämfört med 2018 – i Södra Norrland med hela 41 procent. Förklaringen ligger i de stora arealer som anmäldes i fjol efter de omfattande skogsbränderna i södra Norrland. I Svealand fortsätter skogsägarna att ha hög aktivitet i skogsbruket. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bra förslag om nyckelbiotoper från Skogsstyrelsen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen föreslår idag att myndigheten ska sluta registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan. Detta är ett mycket positivt besked för Sveriges skogsägare och en fråga som LRF Skogsägarna och skogsägarrörelsen jobbat för länge. / LRF
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen får fortsätta publicera avverkningsanmälningar

  Etiketter: Skog
  Även kammarrätten ger Skogsstyrelsen rätt att fortsätta publicera avverkningsanmälningar. ”Så ingående övervakning hade inte accepterats inom andra sektorer”, säger Lena Ek, Södra. / ATL
  Läs mer
 • Avverkningsanmälningarna ökade efter svacka i juni

  Etiketter: Skog
  Efter en svacka under juni ökade skogsägarnas intresse för att avverka kraftigt under juli månad. Det visar Skogsstyrelsens statistik. Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på 9 år. En orsak kan vara att skadeangreppen av granbarkborre orsakade högre aktivitet i skogsbruket trots semesterperiod. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Granbarkborren gav fler avverkningsanmälningar i Götaland

  Etiketter: Skog
  Arealen som skogsägare anmält för avverkning ökade med 17 procent i Götaland under maj månad jämfört med samma månad förra året. I några län har det skett en fördubbling. Det visar Skogsstyrelsens månadsstatistik. En orsak är angreppen av granbarkborre där skogsägare i området nu gör anmälningar för att få ut skadad skog. På nationell nivå är det små förändringar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Granbarkborrar och stormar gav fler avverkningsanmälningar

  Etiketter: Skog
  Den areal som skogsägare anmälde för avverkning ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. Därmed fortsätter trenden med ökade anmälningar, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är den näst högsta mars-noteringen för hela landet på 12 år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor