avverkning

 • Hitta och vårda hänsynsträden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För ungefär 25 år sedan började man lämna kvar fler träd vid avverkningar. Frågan är vad som händer när naturvårdshänsynen nu är på väg att försvinna in i gallringsskogen. Delphine Lariviere är hänsynen på spåren, först ut är ekarnas nytta som evighetsträd. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Företaget skövlade deras skog

  Etiketter: Skog
  Skanska avverkade skog i ett blivande bostadsområde trots att dem närboende har överklagat och byggplanerna har stoppats. / Svt
  Läs mer
 • Skog avverkas trots naturvärden

  Etiketter: Skog
  Det har avverkats stora områden biologiskt värdefull skog i Norrlands inland de senaste 17 åren. Det handlar om flera tusen hektar om året. Det är mer än Skogsstyrelsen tidigare bedömningar. / Svt
  Läs mer
 • "55 000 hektar värdefull skog avverkades"

  Etiketter: Skog
  DEBATT. Hur kunde 55 000 hektar skyddsvärda skogar i nordvästra Sverige avverkas? Svaret är att det saknas kunskap bland skogsägare, skogsbolag, skogsägarföreningar och på Skogsstyrelsen, skriver Leif Öster och uppmanar regeringen att återuppta inventeringen av våra skyddsvärda skogar. / Altinget
  Läs mer
 • Så kan du minska dina koldioxidutsläpp i avverkningen

  Etiketter: Skog
  ECSkogs Miljödrivningsprojekt
  Minska dina koldioxidutsläpp i avverkningen genom ECSkog:s miljödrivningsprojekt. Är ni intresserade av miljödrivningsprojektet? Hör av er till Per Eriksson 072-233 55 49 eller Stefan Olaison 073-081 22 00./ ECSkog
  Läs mer
 • Intresset för att avverka fortsätter öka

  Etiketter: Skog
  Arealen som skogsägare anmälde för avverkning ökade med 13 procent i april jämfört med motsvarande månad 2018. Därmed fortsätter trenden med ökade anmälningar, visar Skogsstyrelsens statistik. En orsak är granbarkborrens angrepp. Det är den högsta noteringen för hela landet i april månad på 4 år och den näst högsta på 12 år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogs- och havsrester stärker tarmfloran

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Avverkningsrester från skogen och cellulosa från sjöpungar kan få våra magar att må bättre. Kemiforskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar prebiotika av icke ätbara resurser från skog och hav – en typ av fibrer som hjälper de nyttiga bakterierna i tjocktarmen att trivas och föröka sig. / Forskning.se
  Läs mer
 • Naturlig föryngring allt ovanligare vid avverkning

  Etiketter: Skog
  Det blir allt mer ovanligt med naturlig föryngring där träd lämnas kvar för att sprida frön efter avverkning. Det visar den senaste statistiken från Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sparade träd vid avverkning skyddar mykorrhizasamhället

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att spara en andel träd vid avverkning är inte bara en god gärning för fågellivet; det skyddar också markens förmåga att bära fram nya generationer skog. En ny studie från SLU visar att ett kalhygge utan sparade träd kan utplåna runt 75 % av markens mykorrhizaarter. Dessa är livsnödvändiga för träden, och det är inte säkert att det är de viktigaste som överlever eller etableras på nytt. / SLU
  Läs mer
 • DEBATT: Olyckligt att klimatfrågan används för att motivera avverkning – SCA borde veta att skog binder mer kol än den släpper ut

  Etiketter: Klimat & Miljö
  ST rapporterade 3/3 om SCA:s klimatredovisning. Det är klokt att våra företag genomför analyser över sin klimatpåverkan även om det är mycket komplicerat då en lång rad antaganden alltid ligger bakom denna typ av analyser. / Sundsvalls Tidning
  Läs mer

Sidor