avverkning

 • Fällde kommunal skog – kan krävas på miljoner

  Etiketter: Skog
  En markägare i Tylösand riskerar att få betala 15 miljoner kronor för olovlig skövling av skog på kommunal mark. / ATL
  Läs mer
 • Lång väntan på avverkningsbeslut i fjällnära skog

  Etiketter: Skog
  Hundratals skogsägare väntar just nu på att deras ansökan om avverkning i fjällnära skog ska handläggas. – Det känns naturligtvis inte bra att vi har så många ansökningar som inte handlagts, säger Kristina Nilson, distriktschef Skogsstyrelsen Södra Lappland. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Klirr i kassan för finländska skogsägare

  Etiketter: Skog
  Hög efterfrågan har inneburit att avverkningarna ökat rejält i finska skogar i år. Det har i sin tur resulterat i rekordhöga intäkter för skogsägarna. / ATL
  Läs mer
 • Nytt rekord för skogsföryngringen i Sverige

  Etiketter: Skog
  Återigen slår skogsbruket rekord i att få upp ny skog efter avverkning. Hela 91 procent av den inventerade arealen får godkänt, visar Skogsstyrelsens senaste uppföljning. Samtidigt blir planteringar allt mer dominerande som föryngringsmetod där självföryngring nu ligger på historiskt låga nivåer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Vägledning vid avverkning möjlig att överklaga

  Etiketter: Skog
  När Skogsstyrelsen gör en vägledning till skogsägaren i samband med en avverkningsanmälan, då kan det i vissa fall ses som ett beslut som går att överklaga. Det är innebörden i en ny dom från kammarrätten som prövat ett avverkningsärende i Västra Götaland där en naturvårdsorganisation haft synpunkter. Därmed ändrar kammarrätten domen från lägre instans. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Första avverkningen i skogsbrandens spår

  Etiketter: Skog
  Nyligen inleddes den allra första avverkningen i Ängraområdet, Ljusdals kommun, där sommarens största skogsbrand drog fram. - Det är en kamp mot tiden. När snön faller kan värden för uppskattningsvis 25 miljoner kronor gå förlorade – bara på den här avverkningsplatsen, säger Kjell Gustavsson, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd, i ett pressmeddelande./ Sveaskog
  Läs mer
 • Avverkningskostnaderna minskade marginellt under 2017

  Etiketter: Skog
  Avverkningskostnaden för föryngringsavverkning och gallring minskade marginellt i landet under 2017 jämfört med året innan. Det visar ny statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Åtta av tio svenskar vill att värdefull skog skyddas från att huggas ner

  Etiketter: Skog
  Åtta av tio tillfrågade svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning – för varannan är det mycket viktigt. Två av tre svenskar anser också att sätt att bedriva skogsbruk på som riskerar att skada svensk skog och vatten borde förbjudas. Det visar en färsk SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF om svenskars inställning till den svenska skogen. / WWF
  Läs mer
 • Helhetsgrepp på effekterna av skörd av stubbar och GROT

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att skörda avverkningsrester (stubbar, grenar och toppar) för att använda som biobränsle utgör en förnybar energikälla, men det kan ha negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogen. En forskargrupp har undersökt och sammanfattat den vetenskapliga kunskapen kring dessa effekter. / SLU
  Läs mer
 • Näringsläckaget ur Blekinges skogar måste hejdas

  Etiketter: Bioenergi
  På tio år har det blivit fyra gånger vanligare att grenar och trädtoppar rensas ut ur Blekinges skogar efter en avverkning för att användas till biobränsle. Det innebär ett stort näringsläckage ur skogen eftersom askan från förbränningen sällan återförs till skogen. Nu ordnar Skogsstyrelsen en träff för att ändra på det här. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor