avverkning

 • Naturlig föryngring allt ovanligare vid avverkning

  Etiketter: Skog
  Det blir allt mer ovanligt med naturlig föryngring där träd lämnas kvar för att sprida frön efter avverkning. Det visar den senaste statistiken från Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sparade träd vid avverkning skyddar mykorrhizasamhället

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att spara en andel träd vid avverkning är inte bara en god gärning för fågellivet; det skyddar också markens förmåga att bära fram nya generationer skog. En ny studie från SLU visar att ett kalhygge utan sparade träd kan utplåna runt 75 % av markens mykorrhizaarter. Dessa är livsnödvändiga för träden, och det är inte säkert att det är de viktigaste som överlever eller etableras på nytt. / SLU
  Läs mer
 • DEBATT: Olyckligt att klimatfrågan används för att motivera avverkning – SCA borde veta att skog binder mer kol än den släpper ut

  Etiketter: Klimat & Miljö
  ST rapporterade 3/3 om SCA:s klimatredovisning. Det är klokt att våra företag genomför analyser över sin klimatpåverkan även om det är mycket komplicerat då en lång rad antaganden alltid ligger bakom denna typ av analyser. / Sundsvalls Tidning
  Läs mer
 • Experten: "Hugg i skogen – för klimatets skull!"

  Etiketter: Skog
  Den svenska skogen gör mest nytta för klimatet om den avverkas och återplanteras istället för att stormar, insekter eller bränder tar död... / Entreprenör
  Läs mer
 • Utan gallring i full fart

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Genom att gödsla den unga granskogen fördubblas tillväxten. Träden är avverkningsklara redan efter 30 - 40 år och effekten är mest märkbar i de norra delarna av landet. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Intresset för att avverka näst högsta på över 20 år

  Etiketter: Skog
  Det rådde högkonjunktur i skogen förra året. Intresset för att avverka skog i Sverige var under 2018 det näst högsta på över 20 år. Det visar ny års-statistik från Skogsstyrelsen. Den areal skogsmark som anmälts för avverkning ökade med 13 procent och en orsak är sommarens omfattande skogsbränder. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Domar om avverkning i fjällnära skog överklagas

  Etiketter: Skog
  I dag har staten genom Kammarkollegiet överklagat de så kallade fjällnäradomarna, om ersättning till markägare som nekats avverka i fjällnära skog. Enligt Skogsstyrelsens bedömning är det ett fortsatt oklart rättsläge i flera avgörande frågor. Därför behövs en vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Södra stämmer staten

  Etiketter: Skog
  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation. / Södra
  Läs mer
 • LRF Konsult hjälpte skogsägare till vinst i domen om fjällnära skog

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsägarna som har stämt staten när de nekats att avverka sin skog har fått rätt i Mark- och miljödomstolen. Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult, företrädde skogsägarna, som nu tillsammans får totalt cirka 18 miljoner i ersättning. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Hantera fjällnära skog hederligt

  Etiketter: Skog
  Snart kommer domarna i de mål där ett antal ägare stämt staten för att få rätt till ersättning för förbudet att avverka i sin skog i det så kallade fjällnära området. Utfallet är intressant för de över 3 000 markägare som har skog där. / ATL
  Läs mer

Sidor