avverkning

 • Första avverkningen i skogsbrandens spår

  Etiketter: Skog
  Nyligen inleddes den allra första avverkningen i Ängraområdet, Ljusdals kommun, där sommarens största skogsbrand drog fram. - Det är en kamp mot tiden. När snön faller kan värden för uppskattningsvis 25 miljoner kronor gå förlorade – bara på den här avverkningsplatsen, säger Kjell Gustavsson, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd, i ett pressmeddelande./ Sveaskog
  Läs mer
 • Avverkningskostnaderna minskade marginellt under 2017

  Etiketter: Skog
  Avverkningskostnaden för föryngringsavverkning och gallring minskade marginellt i landet under 2017 jämfört med året innan. Det visar ny statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Åtta av tio svenskar vill att värdefull skog skyddas från att huggas ner

  Etiketter: Skog
  Åtta av tio tillfrågade svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning – för varannan är det mycket viktigt. Två av tre svenskar anser också att sätt att bedriva skogsbruk på som riskerar att skada svensk skog och vatten borde förbjudas. Det visar en färsk SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF om svenskars inställning till den svenska skogen. / WWF
  Läs mer
 • Helhetsgrepp på effekterna av skörd av stubbar och GROT

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att skörda avverkningsrester (stubbar, grenar och toppar) för att använda som biobränsle utgör en förnybar energikälla, men det kan ha negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogen. En forskargrupp har undersökt och sammanfattat den vetenskapliga kunskapen kring dessa effekter. / SLU
  Läs mer
 • Näringsläckaget ur Blekinges skogar måste hejdas

  Etiketter: Bioenergi
  På tio år har det blivit fyra gånger vanligare att grenar och trädtoppar rensas ut ur Blekinges skogar efter en avverkning för att användas till biobränsle. Det innebär ett stort näringsläckage ur skogen eftersom askan från förbränningen sällan återförs till skogen. Nu ordnar Skogsstyrelsen en träff för att ändra på det här. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stor risk för körskador – så förebygger du

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Just nu tinar tjälen upp runt om i landet samtidigt som det finns ett stort behov av att få ut virke ur skogen. Här har du Skogsstyrelsens bästa tips för att undvika körskador./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fler träd lämnas kvar när skogen föryngras

  Etiketter: Skog
  Mängden träd och död ved som lämnas kvar i skogen med hänsyn till miljön ökar, men det lämnas även mer av skyddszoner. Det visar statistiken från den senaste årliga uppföljningen som Skogsstyrelsen har gjort i samband med skog som föryngrats efter avverkning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • DEBATT: Ett viktigt nyckeltal saknas i skogsdebatten

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Det saknas ett viktigt ekonomiskt nyckeltal i skogsdebatten! Nämligen 6 000 kronor. Så stor är samhällets förlust per skogshektar och år vid utebliven avverkning, enligt skogsägare Lars-George Hedlund./ Skogen.se
  Läs mer
 • Så placerar du avläggen rätt vid avverkning

  Etiketter: Skog
  Höga kostnader och lägre effektivitet - undermåliga avlägg kan kosta skogsbruket både tid och pengar. Därför har Skogforsk utvecklat en GIS-modell som kartlägger lämpliga platser för avlägg längs skogsbilsvägarna. / ATL
  Läs mer
 • Ny GIS-modell placerar avläggen rätt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att hitta lämpliga avläggsytor för virke är mycket viktigt vid avverkning. Skogforsk har nu utvecklat en GIS-modell som visar var avläggen kan placeras på bästa sätt. Träffsäkerheten i utvärderingar var uppemot 90 procent. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor